De Oosterweel vraag van 7 miljard

kade rechteroever

 

Is het verantwoord 7.000.000.000€ uit te geven als dat de gezondheid van maar 8% van de Antwerpenaren verbetert? Is er een oplossing voor Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem? De Vlaamse regering met Kris Peeters aan kop, spartelt als een duivel in een wijwatervat om een slecht project, tegen de wil van de bewoners, door te drukken.

DSC00553

Wim van Hees van Ademloos

Wim van Hees: “De Vlaamse regering en Co mag dan wel beweren dat het MER wordt  gemaakt door onafhankelijke experts, de actiegroepen weten beter. Het MER wordt gemaakt op basis van de BAM methode.”

De BAM methode:

  • Alle experts zijn benoemd door BAM en kunnen via TV SAM, Technum, Grontmij of Arcadis aan BAM gelinkt worden.
  • Alle beslissingen zijn mee bepaald door BAM.
  • Actieve inmenging van de politiek in het proces (vb perslunch op 8/11/13)
  • Bewuste kennis lacunes en kennismonopolies
    Door bepaalde gegevens niet openbaar te maken en andere bewust niet te onderzoeken kan je de resultaten van een onderzoek sturen.
  • Experts eindverantwoordelijk voor inbreng
  • Antea coördineert alleen

Mail

Kopij van een mail waarin Antea aan BAM de email adressen van de experts vraagt. (klik op de afbeelding om ze te vergroten) Deze mail bewijst dat alle experts bekend waren bij BAM vóór ze bekend waren bij Antea

Twee op de drie Antwerpenaren wonen
binnen de 1500 meter van een snelweg.

Iedereen weet intussen dat de afstand tot een snelweg een grote invloed heeft op de gezondheid. Tot 1500m kan je de negatieve gevolgen meten en toch vind je geen duidelijke perimeters in het MER.

Perimeter500

Klik op de afbeelding om ze te vergroten

Perimeter1000

Klik op de afbeelding om ze te vergrotenPerimeter1500

Klik op de afbeelding om ze te vergroten

De kost van de Oosterweelverbinding wordt momenteel geschat op 7.000.000.000€ en zorgt voor een gezondheids verbetering bij maar 8% van de Antwerpse bevolking. Meccano is 3 maal gezonder als BAM.

DSC00571

Manu Claeys van stRaten-generaal

De hele discussie rond Oosterweel en meccano is heel eenvoudig. Ofwel leid je het verkeer rónd de stad (=meccano)
of dóór de stad (=Oosterweel)

image002Door de stad met Oosterweel (groen is slecht). Deurne-Noord, Luchtbal, Merksem, Antwerpen Centrum Oost, L.O., Zwijndrecht en Burcht halen de norm niet.

De grootste problemen van de Oosterweel verbinding situeren zich in het noorden van de stad. Daar bedenkt BAM kunst- en vliegwerk bouwwerken als de paperclip en komen er 18 baanvakken over een breedte van 120 meter ofwel het Holland complex waarbij het verkeer in de buurt van de Bisschoppenhoflaan en Schijnpoort nog drukker wordt. Ook op het Eilandje waar stadsuitbreiding is gepland, wordt het slechter.

image001

Rond de stad met meccano, het groen zit in industriezone verder van de stad. Deurne-Noord, Luchtbal, Merksem, Zwijndrecht en Burcht gaan erop vooruit.

Woensdag 5 februari zijn de actiegroepen terug met hun drukbezochte  infovergaderingen gestart. Het is de plaats om meer over de plannen te weten te komen. Volgende infoavond is nu vrijdag 7 februari 2014 om 20.30u in zaal Bosuil, Merksemsesteenweg 34, Deurne.

Persoonlijk vind ik het Oosterweel dossier, een schoolvoorbeeld van de Vlaamse achterkamertjes politiek, met Kris Peeters (CD&V) als grote voorganger. Hij draait er zijn hand niet voor om, om vóór de volksraadpleging te zeggen dat hij rekening zal houden met de uitslag van het referendum om nadien zijn belofte te breken. De manier waarop het MER gemanipuleerd wordt is weer een smet op het Vlaamse blazoen. De persmededeling van Forum 2020 (31/1/2014)  legt de vinger op de wonde. Geheime afspraken sturen dit dossier:

“Het Forum roept de Vlaamse Regering op, duidelijkheid te scheppen over de mogelijke schadeclaim van Noriant. Deze schadeclaim, die naast de gemaakte kosten van ca. 60 miljoen euro ook een winstdervingsvergoeding voor de aannemers ter hoogte van 400 miljoen zou inhouden, valt onder een communicatie-embargo ten gevolge van een standstill-overeenkomst tussen de Vlaamse Regering, BAM en de aannemers. Transparantie hierover is een basisvoorwaarde voor een correct besluitvormingsproces.”

 

http://fotogordon.wordpress.com/2014/02/06/de-oosterweel-vraag-van-7-mil...

Tags: