“De Ring kan in 2030 overkapt zijn”

kade rechteroever

 

Burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal stellen voor dat de eerste 1,25 miljard euro wordt ingezet voor overkappingen aan het Kiel, Dam, Stuivenberg, Deurne-Noord, Merksem en Luchtbal. “En er mag wat sneller worden gewerkt. Onze ambitie is Ringland waar te maken tegen 2030”, zegt Peter Vermeulen van Ringland.

Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe levert op 15 juni zijn eindrapport in bij de Vlaamse regering. Daarin stelt hij de eerste projecten voor die moeten leiden tot een volledige overkapping van de Ring. De Vlaamse regering beslist half juli aan welke projecten de eerste schijf van 1,25 miljard euro wordt toegekend. Burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal hebben gisterenavond in De Roma hun eigen voorkeurslijst voorgesteld.

“Omdat de infrastructuurwerken voor Oosterweel op Linkeroever al zijn begonnen, kunnen de projecten voor deze zone al direct worden uitgevoerd”, zegt Peter Vermeulen van Ringland. “Ik heb het over een groot landschapspark en over de aanleg van de geluidsbermen voor Zwijndrecht en Linkeroever. Verder kan het fietsnetwerk snel worden uitgebreid en de fietsbrug over de Schelde worden aangelegd. Voor een bedrag van ongeveer 150 miljoen euro moet dat tegen 2021 te realiseren zijn.”

Kap tot aan Sportpaleis

Normaal starten de werken aan de Oosterweelverbinding op rechteroever tegen 2020. “Hier moet men de kans grijpen om voor een volledige overkapping van de Oosterweelverbinding te gaan, tot aan de Groenendaallaan en het Sportpaleis. Die werken, voor om en bij 300 miljoen, kunnen klaar zijn tegen 2025. En door vandaag al te beslissen de noordelijke Ring voorbij het Albertkanaal dieper aan te leggen, kan ook het stuk tot aan Luchtbal-Lambrechtshoeken worden overkapt. Ook voor 300 miljoen.”

Meer zuidelijk, ter hoogte van de spaghettiknoop of waar de A12 op de Ring aansluit, zien de burgerbewegingen, voor 250 miljoen euro, ook een kans al snel een stukje te overkappen, ter hoogte van de Jan De Voslei.

“Zo krijgen de armere of minder gegoede wijken dus voorrang. Het is mooi dat net Kiel, Stuivenberg, Dam, Deurne-Noord, Merksem en Luchtbal als eerste nieuwe ontwikkelingskansen krijgen en dat de leefbaarheid en gezondheid in deze wijken verbetert. Dit kan, maar wel op voorwaarde dat de wijken Borgerhout, Berchem en Wilrijk ook meteen perspectief krijgen op een overkapping. Daarom willen we dat een deel van het beschikbare budget, pakweg 150 miljoen, wordt vrijgemaakt om in deze wijken alvast voorbereidend werk te doen: groene verbindingen tussen wijken aanleggen, bermen ophogen, een park aan de binnenkant van Spoor Oost,… Ook moet er in aanloop naar de overschakeling naar duurzaam verkeer werk worden gemaakt van nieuwe fietsverbindingen en het versterken van de stations in Berchem, aan de Turnhoutsepoort, Schijnpoort, Luchtbal en op het Zuid. We benadrukken ook dat er nú moet worden gestart met het definitieve ontwerp van de overkapping van die zuidelijke Ring, van het Sportpaleis tot aan de Kennedytunnel. Als dat gebeurt, kunnen de werken in 2023 starten en is de volledige overkapping klaar in 2030.”

Verbeterstudies

Intussen lopen de 'verbeterstudies' voor Oosterweel door. “We willen de gaten (voor tunnelveiligheid, nvdr.) uit de overkapping krijgen en hebben voorstellen klaar voor een betere aansluiting van de kanaaltunnels op de Ring en over de scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Samen met de Universiteit Antwerpen en de hogescholen bestuderen we nu ook de financiering van de volledige overkapping.”

 

INFO : Zondag 9 september organiseren de burgerbewegingen een evenement rond mobiliteit. Iedereen wordt opgeroepen in tien parades naar Park Spoor Noord te trekken.

Karin Vanheusden

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen, 2018-06-05, pag. 2

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180604_03545442

Tags: