De Scheepvaart laat Kruiningenbrug verrijzen

kade rechteroever

Bouw nieuwe fietsersbrug start ten vroegste in 2020  

De Scheepvaart presenteerde haar geactualiseerde plannen en timing voor de aanpassing van de bruggen over het Albertkanaal. In het overzicht is sprake van de bouw van een geheel nieuwe brug tussen Schoten-Deuzeld en Deurne-Noord: de Kruiningenbrug, exclusief voor fietsers en voetgangers.

Eigenlijk gaat het om een verrijzenis, want de Kruiningenbrug bestond vroeger al. Voetballegende Vic Mees maakte er destijds vaak gebruik van om met de fiets vanuit de Deuzeldwijk tot bij zijn geliefde Bosuilstadion te geraken, waar hij zijn kunsten vertoonde als speler van FC Antwerp.

In 2020, volgens de meest recente planning van De Scheepvaart, keert de Kruiningenbrug dus terug, maar dit keer zal ze alleen door fietsers en voetgangers mogen gebruikt worden. Het wordt de nieuwe verbinding tussen de Kruiningenstraat en de Melkerijstraat aan de overkant.
Zo komt de Bisschoppenhoflaan opnieuw vlakbij te liggen voor de Schotenaren en Merksemnaren. De brug ligt ook op de door de stad bijna gerealiseerde districtenfietsroute.

De Kruiningenbrug krijgt volgens eerder gemaakte ontwerpen geen klassieke aanloophellingen.
Wegens plaatsgebrek zullen de gebruikers via een cilindertrap met flauwe aanloophelling, die in een opvallend nieuw gebouw verwerkt wordt, naar boven moeten. Net als alle andere nieuwe bruggen wordt de Kruiningenbrug 9,1 meter hoog, zodat er schepen met voldoende hoog gestapelde containers onderdoor kunnen.


Voor de Kruiningenbrug werden al maquettes gemaakt voor een brug zonder lange aanloophellingen, om woningen te sparen. FOTO JAN AUMAN

Hoogmolenbrug

Het is duidelijk dat deze brug geen topprioriteit is voor De Scheepvaart. In deze regio komen de bruggen van de Ijzerlaan, Azijn, Sportpaleis en de Hoogmolenbrug eerder aan bod, in die volgorde ook. Ook de gemeente Schoten zit niet bepaald te wachten op de nieuwe oeververbinding op haar grondgebied.
"Wij kijken vooral uit naar een definitief ontwerp en de voorgestelde inplanting van de nieuwe Hoogmolenbrug", reageert de Schotense schepen van Mobiliteit Erik Block (CD&V). "Die zal veel bepalender zijn voor de mobiliteit en leefbaarheid. We rekenen op een brug voor regionaal verkeer met maar één rijstrook in elke richting. Als daar ook nog fietsers en voetgangers veilig en comfortabel overheen kunnen, is het maar de vraag of die Kruiningenbrug nodig zal zijn, zeker als de Hoogmolenbrug wat opschuift richting Kruiningenstraat."

De gemeente Schoten hecht wel veel belang aan een veilige aansluiting van de Hoogmolenbrug in de Metropoolstraat en een aftakking voor fietsers richting Sint-Michielscollege. Van de A102 hoopt men nog altijd dat de Vlaamse overheid die onder het kanaal zal laten lopen, zonder afrit in de Bisschoppenhoflaan. "Groen is voor elke veilige nieuwe brug voor fietsers, maar de vraag is inderdaad of dit nodig is", reageert ook gemeenteraadslid Eric De Swaef (Groen). "Ook wij zijn vooral benieuwd naar de precieze ligging van de nieuwe Hoogmolenbrug."

Zwevende rotonde


Buurtbewoner Danny De Block met zijn kinderen Ziggy (15) en Ynke (13), op de locatie waar de Kruiningenbrug zal aangelegd worden FOTO JAN AUMAN

Danny De Block woont met zijn gezin in de Kruiningenstraat, op 150 meter van de geplande Kruiningenbrug. Hij zegt dat de nieuwe fietsersbrug geen hot item is in de straat. "Natuurlijk zie ik hier liever veel fietsers dan zware vrachtwagens voor mijn deur passeren", aldus De Block. "Maar ik denk niet dat de bewoners vragende partij zijn. Het wordt dan ook opletten met de kruispunten.
Dat van de Kruiningenstraat met de Eduard Steursstraat en Borgeindstraat is nu onoverzichtelijk ingericht. Wat de Hoogmolenbrug betreft, zijn wij vooral blij dat de plannen voor de bouw van een gigantische zwevende rotonde, zoals die tien jaar geleden door toenmalig minister Kathleen Van Brempt (sp.a) gepresenteerd werden, afgevoerd zijn."

JAN AUMAN
Gazet van Antwerpen 28-05-2015 pag. 14

Tags: