De vervuiler vier keer terugbetalen is geen doeltreffend klimaatbeleid

kade rechteroever

De paasklokken waren erg gul met hun Vlaamse ‘energiesteun’. 200 bedrijven krijgen vier keer de werkelijke kosten vergoed van de doorgerekende CO2-kosten in hun elektriciteitsfactuur. 
 

Door Mathias Bienstman, voorzitter Klimaatcoalitie en beleidsmedewerker klimaat, energie en mobiliteit bij de Bond Beter Leefmilieu

De Vlaamse regering besliste op paasmaandag 60 miljoen euro ‘energiesteun’ uit te keren aan 200 bedrijven (De Tijd, 22 april). De steun dient om de bedrijven te vergoeden voor de CO2-kosten die zijn doorgerekend via hun elektriciteitsfactuur. Al kwamen de paasklokken een dag te laat, ze blijken wel erg gul dit jaar. De Vlaamse regering berekende de steun zo soepel dat ze liefst vier keer de werkelijke kosten vergoedt. Daardoor staat de steunregeling haaks op het principe ‘de vervuiler betaalt’ en gaat ze lijnrecht in tegen de doelstellingen van het Europese klimaatbeleid.

Het elektriciteitsverbruik dat onder de Europese regeling voor de vergoeding van indirecte CO2-kosten valt, bedraagt volgens de Vlaamse administraties ongeveer 14 miljoen megawattuur (MWh). Door 60 miljoen euro uit te keren krijgen de bedrijven nu meer dan 4 euro per verbruikte MWh teruggestort. Aangezien de gemiddelde CO2-inhoud van 1 MWh elektriciteit in België onder een kwart ton ligt, worden hier kosten van minstens 16 euro per ton CO2 vergoed.

In werkelijkheid schommelde de CO2-prijs in de Europese emissiehandel in heel 2013 rond 4 à 5 euro. Als de elektriciteitsproducenten de aankoop van emissierechten volledig doorrekenen - wat niet zeker is, krijgen de grootverbruikers de kosten dus vier keer terugbetaald. Wat heeft dat met een doeltreffend klimaatbeleid te maken? Niets.

De reden voor die oversubsidiëring ligt bij een zwakke Europese regelgeving en een lakse Vlaamse toepassing. De gegeven steun is conform de Europese richtlijnen. Die laten een onrealistische berekeningswijze toe. Nochtans is het perfect mogelijk de vergoeding van de CO2-kosten in de elektriciteitsprijs correct te berekenen. De Vlaamse regering koos er echter voor doelbewust te veel te subsidiëren. Het principe ‘de vervuiler wordt terugbetaald’ blijkt zo opnieuw de kern uit te maken van het klimaatbeleid voor de energie-intensieve bedrijven.

Mathias Bienstman
De Tijd 23-04-2014
http://www.tijd.be/dossier/mobiliteit/De_vervuiler_vier_keer_terugbetalen_is_geen_doeltreffend_klimaatbeleid.9492600-2336.art

 

Tags: