De Wever: “Bij leven en welzijn niet afwijken van Oosterweeltracé”

kade rechteroever

De Antwerpse actiegroepen hopen in het overleg dat ze hebben opgestart met de stad en de regering ook de aanpassing van het Oosterweeltracé te kunnen bespreken. Voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) staat het traject echter helemaal niet ter discussie. "Als we op een redelijke termijn een oplossing voor de mobiliteit willen, zal het Oosterweel zijn. Van dat inzicht gaan we bij leven en welzijn niet afwijken."

 

De Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur hebben vanmorgen de actiegroepen mee in het bad getrokken. Ze geven zichzelf zes maanden de tijd om te onderzoeken hoe een overkapping van de zuidelijke Ring kan worden gerealiseerd. Het gaat om het gedeelte van de Kennedytunnel tot en met de 'Hollandse knoop' aan het Sportpaleis, het breedste stuk van de Ring.

Het noordelijke deel wordt niet bij de discussie betrokken. De Vlaamse regering heeft officieel beslist daar het Oosterweeltracé, dat vrij dicht bij het stadscentrum loopt, aan te leggen. De actiegroepen ijveren voor een tracé dat verder van de stad ligt.

"De Vlaamse regering blijft overtuigd dat zij het juiste tracé heeft gekozen", zegt N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij staat wel ten volle achter het initiatief van de overkappingsintendant om de actiegroepen te betrekken bij de zuidelijke Ring. "Die component is zeker geen detail", zegt hij. "Maar dat daarna nog een ander meningsverschil wacht, is duidelijk. Je weet echter nooit wat er kan gebeuren als je mensen rond een tafel zet."

 

Ringland: "Zullen zien hoe rekbaar standpunt is"

De bouwvergunningen worden dus zoals gepland ingediend, te beginnen met die voor Linkeroever in de loop van de komende weken. In de herfst wordt de bouwvergunning voor het noordelijke deel van de Ring aangevraagd. De actiegroepen hopen de overheid in de huidige gespreksronde in elk geval nog te overtuigen dat er voor dat deel een ander tracé nodig is, maar daarvoor zullen ze zich dus moeten reppen. "Er wordt gesproken over noodzakelijke en beperkte aanpassingen aan het noordelijke deel, we zullen zien hoe rekbaar dat is", stelt Ringland.
 

 

Budget voor een overkapping is niet voorzien in de 3,2 tot 3,5 miljard euro die de Oosterweelverbinding naar schatting gaat kosten. "De stad heeft wel al 250 miljoen opzij gezet om overkappingen mee te realiseren", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. "Dat is niet genoeg voor de volledige Ring, maar wel een duidelijk signaal dat wij het menen." Extra kosten voor de Vlaamse regering dus? "Er zullen extra inspanningen nodig zijn, maar om daar uitspraken over te kunnen doen moeten we eerst een beter zicht hebben op wat de Oosterweelverbinding kan opbrengen", zegt Mobiliteitsminister Ben Weyts.

 

Van Besien: "Dit biedt hoop en perspectief"

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien reageert positief op de beslissing om de actiegroepen te betrekken bij een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring. "Dit biedt hoop en perspectief voor een aanpassing van het noordelijke deel", zegt hij.
 

"Dit is een duidelijke koerswijziging", reageert Van Besien. "Totnogtoe zat de studie van de overkapping volledig bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Nu wordt beslist om de actiegroepen volwaardig te betrekken. Antwerpen en Vlaanderen geven hiermee eindelijk toe dat mobiliteit en leefbaarheid enkel samen kunnen worden bekeken."

Ook het noorden van de stad heeft recht op openheid en propere lucht, vindt Van Besien. "We hebben een overwinning geboekt op enkele fronten, maar nu moeten ook de hekken rond het Oosterweeltracé tegen de grond", vindt hij. Het parlementslid heeft goede hoop dat stadsbestuur en regering ook op dat front zullen bijdraaien.

 

Kherbache: "Bijzonder hoopvol signaal"

De opening van het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering naar de actiegroepen in het Oosterweeldossier is "een bijzonder hoopvol signaal". Dat vindt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a).

"De actiegroepen worden nu als partners gezien en niet langer als tegenstanders, dat is nieuw", reageert Kherbache. "Dit staat in schril contrast met de gebeurtenissen van vorige week (toen de actiegroepen opnieuw met een referendum dreigden, red.)."
 

Kherbache roept op om deze aanpak op een breder niveau voort te zetten. "Want Oosterweel gaat de files niet oplossen, de verbinding zal hoogstens de toename van het verkeer die de komende jaren wordt verwacht opvangen. Laat ons deze aanpak kopiëren om ook voor de files samen oplossingen uit te werken."

TT    - Bron: Belga
De Morgen 02-06-2016
http://www.demorgen.be/binnenland/de-wever-bij-leven-en-welzijn-niet-afwijken-van-oosterweel-trace-b78c05af/

Tags: