De Wever sloopt heilige huisjes van zijn voorgangers

kade rechteroever

Snelheid op invalswegen in stad blijft hoger liggen
 

Zone 30 in alle woonstraten
Alle woongebieden tussen de grotere invalswegen in de stad Antwerpen worden zone 30. Op de invalswegen zelf zal een hogere maximumsnelheid gelden. Dat staat in het nieuwe verkeersveiligheidsplan 2013-2018 van de stad. “De volledige binnenstad zone 30 maken is onrealistisch”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).
 
In schoolomgevingen en in alle woonstraten in de stad wordt prioritair de zone 30 ingevoerd.
 
Die invoering zal geleidelijk gebeuren. Een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de invalswegen in het gebied binnen de Ring ziet burgemeester Bart De Wever niet zitten.
 
“De visie van het vroegere stadsbestuur om heel de binnenstad zone 30 te maken, is niet realistisch en niet wenselijk”, zegt De Wever.
 
Op de grote verkeersassen verkiezen we de vlotte doorstroming van het verkeer. De volgorde van belangrijkheid naar Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer – het STOP-principe. – mag niet leiden tot ‘verstropping’ van het verkeer. De auto heeft wel degelijk een plaats in de stad.”.
 
De Wever beseft dat het aanbrengen van de verkeersborden van zone 30 niet voldoende is.
 
“We gaan de snelheidsbeperking afdwingen door onder meer drempels, kussens en asverschuivingen aan te leggen.”.
 
Gazet van Antwerpen 24-08-2013 pag. 2

 


De Wever sloopt heilige huisjes van zijn voorgangers

 

Bart De Wever (N-VA) ging de lokale verkiezingscampagne in met de slogan ‘Kracht van verandering’. Nu hij burgemeester is, laat hij er geen gras over groeien. Het Antwerpse schepencollege keurde vrijdag het nieuwe Verkeersveiligheidsplan 2013-2018 goed. En in zijn voorwoord maakt De Wever al snel duidelijk dat hij wil breken met de visie van het vorige stadsbestuur. “Wij willen de auto niet weg”, schrijft De Wever. “De auto heeft voor ons wel degelijk een plaats in de stad.” 

Een van de maatregelen in het verkeersveiligheidsplan is het invoeren van de zone 30 in de woongebieden tussen de grote verkeersassen. Het principe van eerst Stappers, en dan Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer - kortweg STOP - wordt gehandhaafd. Alleen mag dit principe volgens De Wever de doorstroming op de grote verkeersassen niet belemmeren. En voor wie het dan nog niet heeft begrepen, stelt De Wever dat zone 30 invoeren in het hele gebied binnen de Ring ‘onrealistisch’ en ‘onwenselijk’ is. Dit was het opzet van Janssens II. 

Dat De Wever rond mobiliteit een N-VAstempel wil drukken, werd al snel duidelijk bij het begin van deze legislatuur. De plannen om in de Generaal Lemanstraat in Berchem een fietspad aan te leggen werden in de eerste weken al naar de prullenmand verwezen. Maar ook op andere domeinen sloopt burgemeester De Wever één voor één de heilige huisjes van zijn voorgangers. De slogan ‘t Stad is van iedereen werd letterlijk uit het straatbeeld gewist. Nog even en dan zal De nieuwe Antwerpenaar, het informatiemagazine van de stad Antwerpen, opgaan in een virtuele opvolger. 

Niet alleen De Wever werpt zich in de afbraakwerken. Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) liet zich kritisch uit over het masterplan Scheldekaaien. Hij vond dat deze plannen van de kaaien een ‘dooie wandelzone’ maakt. Alleen in dit laatste dossier liet coalitiepartner CD&V van zich horen. Heylen mocht even dwarsliggen. 

Voor de rest laten CD&V en Open Vld de afbraak van de heilige huisjes van het vorige bestuur over zich heen gaan. De Wever drukt stevig zijn visie door. Antwerpen heeft een NVA- bestuur. De twee andere coalitiepartners zijn blijkbaar al blij dat ze erbij zijn. Deelnemen is belangrijker dan uw visie verdedigen. Of hun kiezers daar nu ook zo blij mee zijn, is maar de vraag. 

Sacha Van Wiele

GVA - 24-08-2013

http://www.gva.be/opinie/standpunt-antwerpen/extern-de-wever-sloopt-heilige-huisjes-van-zijn-voorgangers.aspx

Tags: