De Wever werkt verder in stilte en consulteert Ringland, Ademloos en stRaten-generaal

kade rechteroever

 

Hoewel de politieke gesprekken over een nieuwe coalitie in Antwerpen al enkele dagen stilliggen, voert burgemeester en formateur De Wever (N-VA) volop gesprekken met middenveld- en belangenorganisaties, onder hen de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland.

 

De laatste maal dat de topfiguren van Groen, sp.a, CD&V en Open Vld samenzaten met burgemeester Bart De Wever is al meer dan een week geleden. Het was toen voor de technische toelichting over de financiële situatie van de stad. In de stilte van het politiek overleg ontmoet de burgemeester vertegenwoordigers van het middenveld en belangenorganisaties.

Zo zat hij begin vorige week al samen met Manu Claeys en Peter Vermeulen van de burgerbewegingen stRaten-generaal en Ringland. Wim van Hees van Ademloos was verontschuldigd maar had wel zijn mandaat gegeven. De burgemeester liet zich vergezellen door Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

“Onze boodschap aan de burgemeester was zeer duidelijk”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “De engagementen uit het Toekomstverbond (akkoord tussen de Vlaamse overheid en de burgerbewegingen over de mobiliteit in en rond Antwerpen, red.) moeten prominent worden opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord. Het gaat over wijkcirculatieplannen, gezonde lucht, kwaliteitsvolle openbare ruimte en strikte parkeernormen. De doelstellingen in het Toekomstverbond lopen dan wel tot 2030, maar de belangrijkste stappen moeten in deze legislatuur al worden gezet.”

Circulatieplannen

De burgerbewegingen reikten ook een oplossing aan om die voor sommige partijen moeilijke engagementen in het bestuursakkoord op te nemen. Claeys denkt daarbij aan werkgroepen.

“Het heeft geen zin om in een bestuursakkoord al zeer concreet wijkcirculatieplannen vast te leggen”, zegt Claeys. “Dit is nu eenmaal een document voor een periode van zes jaar. In zo’n periode kan veel veranderen. Je kan natuurlijk al voorbereidingen treffen om tot zo’n circulatieplan te komen. Dat doe je door ambtenaren, mensen van de planningscel, bewoners en vertegenwoordigers van het district samen te brengen. Zij werken in een periode van 18 maanden een consistent plan uit dat ook over het nodige draagvlak beschikt.”

De vertegenwoordigers van de burgerbewegingen hadden het gevoel dat de burgemeester daadwerkelijk wel oren had naar hun verhaal. “De N-VA van vandaag is niet meer dezelfde partij als zes jaar geleden”, zegt Claeys. “Zeker naar mobiliteit en gezonde lucht is er voortschrijdend inzicht.”

In de rand van deze ontmoeting werd ook een mogelijke coalitie tussen N-VA en Groen informeel besproken. Claeys wil daarover niet in detail gaan.

“Ik heb de burgemeester gesuggereerd zijn tijd te nemen”, zegt Claeys. “Gooi zeker de handdoek niet in de ring voor de start van de inhoudelijke onderhandelingen. Het is aan de burgemeester om heel de situatie tussen de partijen te ontdooien. Er mogen geen zaken op voorhand worden uitgesloten. Hij zal dus ook bereid moeten zijn om op bepaalde voorstellen in het sociaal beleid en rond diversiteit bespreekbaar te maken.”

“Discrete gesprekken”

Burgemeester Bart De Wever zou woensdag een aantal organisaties hebben ontvangen, zoals de ondernemersorganisatie Unizo. Ook de autonome gemeentebedrijven komen aan bod, zoals het Antwerpse vastgoedbedrijf Vespa en het Havenbedrijf.

Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever, bevestigt dat er discrete gesprekken zijn met verschillende spelers. Dit past binnen het formatieproces. Opmerkelijk is dat de vakbonden ACOD en ACV Openbare Diensten, Samenlevingsopbouw, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Beweging.net en enkele middenveldorganisaties uit de allochtone gemeenschappen niet of nog niet zijn gecontacteerd.

Het is niet duidelijk wat het opzet is van de burgemeester met deze gesprekken. Mogelijk zoekt hij nog input voor het uiteindelijke bestuursakkoord buiten de verkiezingsprogramma’s van de mogelijke coalitiepartners. Het kan ook zijn dat hij al op zoek is naar een draagvlak voor zijn nieuwe bestuursakkoord en Antwerpse coalitie.

Ondertussen wachten de onderhandelaars van Groen, sp.a, CD&V en Open Vld nog steeds op een nieuw initiatief van burgemeester De Wever. 

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20181107_03922884/de-wever-werkt-verder-in-sti...

Tags: