"Definitieve beslissing Oosterweel kan pas in 2015"

kade rechteroever

Hoewel stRaten-generaal en Ademloos de nakende resultaten van het MER-onderzoek (millieueffectenrapport) rond de Oosterweelverbinding en de verschillende alternatieven naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet zien, waarschuwen de actiegroepen ervoor dat een definitieve beslissing in het Antwerpse mobiliteitsdossier eigenlijk nog niet kan vallen. Die beslissing is immers "onlosmakelijk verbonden" met de eventuele aanleg van de oostelijke tangenten A102 en R11bis. Het MER-onderzoek daarrond zal pas in 2015 klaar zijn.

De Vlaamse regering wil begin volgend jaar de knoop doorhakken rond het tracé, waarbij ze zelf momenteel de voorkeur geeft aan de Oosterweelverbinding ten opzichte van bijvoorbeeld het Meccanotracé van stRaten-generaal. In de laatste fase van het MER-onderzoek worden momenteel heel wat scenario's met elkaar vergeleken, inclusief verkeerssturende maatregelen zoals tol- of trajectheffing of een vrachtwagenverbod.

"Uit een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum uit 2011 bleek al dat het regeringsplan de ring blijft overbelasten en de tangenten onderbenut", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal daarover. "Studies van een Leuvens onderzoeksbureau toonden aan dat het Meccanotracé superieur is. Een significant ander resultaat nu zou vreemd zijn."

"Horrorscenario"
Wat het resultaat ook moge zijn, een definitieve beslissing kan volgens Claeys pas in 2015. "Als dan zou blijken dat de gecontesteerde R11bis niet realiseerbaar is, moet de beslissing over het tracé nog kunnen veranderen. Anders dreigt alsnog een horrorscenario met een verbreding van de Antwerpse ring tot bijvoorbeeld achttien rijstroken in Deurne."
 

Ademloos betreurt dan weer dat er in het MER-onderzoek weinig rekening wordt gehouden met de impact van de scenario's op de Antwerpse volksgezondheid.

 

Bron : De Morgen, 3 oktober 2013

 www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1715535/2013/10/02/Definitieve-beslissing-Oosterweel-kan-pas-in-2015.dhtml

Tags: