‘Diesel kost Vlaanderen 5 miljard euro per jaar’

kade rechteroever

Sommige diesels zijn op straat zes keer vervuilender dan op de testbank. Als dat ergens slecht nieuws is, is het hier in Vlaanderen, zegt Christophe Depamelaere.

Sinds gisteren mag een nieuwe diesel personenwagen maar 80 milligram stikstofoxide meer uitstoten per afgelegde kilometer (dat is ondertussen al tien keer minder dan in 1992, toen voor het eerst een Europese norm werd ingevoerd). Alleen blijkt uit een Nederlandse test dat sommige van die auto’s in het verkeer geen 80, maar 500 milligram stikstofdioxide per kilometer uitstoten (waarmee ze in 2000 al moeite zouden gehad hebben om door de test te geraken). De autoconstructeurs hebben al gereageerd: de wet is de wet, voor Europa moeten die wagens niet in het verkeer getest worden, maar op een testbank, waar ze aan de norm voldoen. Alleen fietsen uw kinderen niet op een testbank naar school, maar in het verkeer.

Christophe Depamelaere is arts en heeft als medisch begeleider van onder meer een wielerploeg onderzoek gedaan naar de gezondste omgeving om professionele wielrenners te laten trainen. Zijn conclusie was: overal, maar niet in België. De reden: te veel diesels.

Wat maakt diesel zo schadelijk voor wielrenners?

‘Dieseluitlaatgassen vernauwen de luchtwegen, vertragen de bloedsomloop en beperken de zuurstofuitwisseling van het bloed. Voor een duursporter is dat nefast.’

Diesels zijn wellicht niet alleen voor wielrenners ongezond?

‘Nee. Kinderen krijgen meer astma door dieseluitstoot. De kans om als niet-roker longkanker te krijgen is nergens groter dan bij ons. Nergens in het Westen, zelfs niet in landen waar meer gerookt wordt, sterven meer ouderen door stoflong. De reden is simpel: nergens anders rijden zoveel diesels. In een land als België, dichtbevolkt, met veel verkeer, zou je juist minder diesels moeten hebben.’

Benzine-uitlaatgassen kunnen toch niet zoveel beter zijn?

‘Katalysatoren, die uitlaatgassen schoner maken, werken veel beter in benzinemotoren, waardoor een hedendaagse benzinemotor veel schoner is dan een diesel.’

Maar voor het klimaat is een diesel beter, want hij stoot minder CO2 uit per kilometer.

‘Dat is waar, althans op papier, maar er zijn aanwijzingen dat de Europese CO2-tests, op de testbank, dieselwagens bevoordelen. Bij een test onlangs in het verkeer bleek het verschil verwaarloosbaar. Bovendien vergeet men vaak de klimaatschade door dieselroet, dat zonlicht absorbeert en een rol speelt bij wolkenvorming.’

Benzinemotoren stoten toch ook dubbel zoveel giftig koolstofmonoxide uit?

‘Dat klopt, maar CO is pas echt gevaarlijk in een gesloten ruimte. In open lucht is dat risico veel minder.’

Als diesels zo slecht zijn, waarom rijden er dan zoveel in België?

‘Omdat benzinewagens hier onrealistisch duur zijn om mee te rijden. Als bedrijfswagen worden ze belast op hun CO2- uitstoot en op de aankoopprijs. Dat is in het nadeel van benzinewagens, die op papier meer CO2 uitstoten per kilometer, en van hybride wagens, die duur zijn. De accijnzen per liter brandstof zijn bijna de helft duurder voor een liter benzine, waarmee je minder kilometers aflegt dan met een liter diesel. De enige die tot nu de schadelijkheid van diesels heeft belast, is Joke Schauvliege, die als Vlaams minister van Leefmilieu, de Belasting op Inverkeersstelling (BIV) zo heeft aangepast dat ook de uitstoot van stikstofdioxides meetelt.’

Waarom zou de overheid diesel bevoordelen?

‘Ik zie geen enkele reden, in tegendeel.’

Lobbywerk van de industrie?

‘Op Europees vlak kan dat meespelen. Emissienormen zullen altijd onder druk van de industrie afgesproken worden. Maar Europa beslist niet over de accijnzen, de verkeersbelasting en de manier waarop bedrijfswagens worden belast. In Vlaanderen alleen worden de gezondheidskosten door fijn stof geraamd op meer dan vijf miljard euro per jaar. De belangrijkste oorzaak van fijn stof is diesel. Het huidige beleid dateert uit een tijd dat fijn stof als probleem werd onderschat. Vlaanderen is erbij gebaat om dat om te gooien.’

Wouter Woussen
De standaard 02-09-2014
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140902_01246605

Tags: