Dieselroet nefast voor klimaatverandering

kade rechteroever

Dieselroet nefast voor klimaatverandering
Black Carbon (BC) of dieselroet blijkt een grote rol te spelen in de klimaatopwarming. Een team van klimaatwetenschappers onderzocht gedurende vier jaar wat het effect is van ultra fijn stof op klimaatverandering. Ze concluderen dat roet tweemaal zoveel invloed heeft op het broeikaseffect dan tot nog toe werd aangenomen.

Black carbon wordt daarmee de tweede grootste menselijke bron van klimaatvervuiling. Wereldwijd komen miljoenen tonnen BC in de atmosfeer terecht, in ontwikkelingslanden veelal door het verbranden van hout, in Westerse landen voornamelijk door dieselverkeer.

De minuscule partikels absorberen het zonlicht in de atmosfeer. Ze bevorderen ook de vorming van wolken en verminderen de reflectie door sneeuw en ijs.

De uitstoot van dieselroet beperken is dus niet alleen goed voor een gezonde lucht, maar helpt ook in de strijd tegen klimaatverandering.

 

Erik Grietens

Het onderzoek over Black Carbon en klimaat

 

Bond Beter Leefmilieu 18-01-2013
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30#14282

 

zie ook:

Dieselroet in de lucht: wat kunnen we er aan doen?
Helft van ingeademde dieselroet blijft in het lichaam hangen
De onzichtbare moordenaar: black carbon

Black Carbon Air Pollution may Lower IQ
 

Tags: