District betaalt mee voor bouw geluidsschermen Tuinwijk

kade rechteroever

Een meting die in oktober werd gedaan door Erik De Bruyn, milieuambtenaar van de stad, heeft aangetoond dat het lawaai dat de snelweg produceert, de Europese richtlijn over omgevingslawaai overschrijdt. De klok rond ligt het gemiddelde immers op 64 decibel, met soms zelfs pieken tot 70 en meer. Volgens de richtlijn moeten er door de overheid maatregelen worden genomen, zodra de grens van vijftig decibel wordt overschreden.

Iedereen kent de niet erg flatterende geluidsschermen langs de E313/E34, net voordat je de ring oprijdt, en de nagelnieuwe schermen die er afgelopen zomer een eindje verder zijn bijgebouwd. Niemand weet echter waarom tussen de twee schermen een gapend gat werd achtergelaten, net ter hoogte van de Tuinwijk.

François Wijnen, buurtbewoner en voortrekker van de actiegroep 'Harde noten om te kraken', vindt de toestand onhoudbaar. "Die eerste schermen staan er al 25 jaar en zijn lang niet meer voldoende voor het huidige verkeer. Het gaat niet alleen om het geluid, maar ook om fijn stof. Aan het speeltuintje op het einde van de Weerstandslaan werd door De Bruyn maar liefst vijfmaal de maximum toegelaten waarde aan fijn stof gemeten. Niet moeilijk, want er rijden dagelijks gemiddeld 135.000 voertuigen voorbij."

Noodkreet

"Een tijdje geleden dienden we met onze actiegroep een petitie met een noodkreet in aan het districtshuis. We hadden driehonderd handtekeningen van buurtbewoners. Maandag zitten we samen met Guy Lauwers (sp.a), stadsschepen voor Leefmilieu, om onze verzuchtingen over te maken."

 

Hoe ziet het kostenplaatje er eigenlijk uit? Districtsraadslid Stefan Lauwers, die het amendementsvoorstel indiende, geeft meer informatie. "Het district wil vijf percent ophoesten van de kostprijs van de vijfhonderd meter die nodig is, en heeft daarvoor nu twintigduizend euro opzijgezet", rekent Lauwers. "Het totale plaatje bedraagt ongeveer 375.000 euro, waarvan volgens een mobiliteitsconvenant 53 percent door het gewest betaald wordt en 47 door de stad. Door vijf percent op ons te nemen, willen we als district tonen dat we onze inwoners au sérieux nemen, en aan de kar trekken opdat de stad en haar schepen ons erin volgt." jogo

Gazet van Antwerpen 06-12-2011 pag. 42

Tags: