Districtsbestuur: “Bart De Wever wíl geen fietspaden”

kade rechteroever

Een fietspad op de Turnhoutsebaan is allerminst onmogelijk. Dat stelt het districtsbestuur van Borgerhout. “De Wever moet het eerlijk spelen: het stadsbestuur wíl geen fietspaden”, zegt Marij Preneel (Groen), districtsvoorzitter van Borgerhout.

Het districtsbestuur van Borgerhout is het niet eens met de uitspraak van burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat er op de Turnhoutsebaan geen plaats zou zijn voor een fietspad. “Kijk maar naar de Carnotstraat, die in het verlengde ervan ligt en langs beiden zijden van de weg een fietspad heeft”, vertelt Preneel.
“Een oplossing voor de problemen op de Turnhoutsebaan gaat over keuzes, en het stadsbestuur maakt daarbij de foute. In het ontwerp-mobiliteitsplan van de stad wordt de straat ingekleurd als invalsweg voor autoverkeer van en naar het stadscentrum.
Dat zal in de toekomst alleen maar meer auto’s naar de Turnhoutsebaan brengen.”

Trams ondergronds

Op korte termijn kan, volgens het districtsbestuur, een zone 30, een beter toezicht op dubbel parkeren en een aantal infrastructurele ingrepen de veiligheid verhogen.
“We moeten ervoor zorgen dat alle weggebruikers op hun eigen rijvak blijven”, gaat Preneel verder. “Maak het voor automobilisten onmogelijk om op de trambedding te rijden, zorg voor een veilige oversteekplaatsen en pas bepaalde kruispunten aan, zodat er geen foutieve kruisbewegingen gemaakt kunnen worden.”
Op lange termijn verwijst Preneel naar de grote rol die De Lijn heeft in het hele verhaal. “De streekbussen kunnen van de Turnhoutsebaan af, als reizigers aan de rand van de stad kunnen overstappen op een snelle tram naar het centrum. Het premetrostation Drink moet opengelegd worden, zodat uiteindelijk alle trams ondergronds kunnen. Op die manier kunnen we wel plaats maken voor de fietser.”

De Lijn beklemtoont op haar beurt dat zij deel wil uitmaken van de oplossing, niet van het probleem. “We zijn de bussen op de Turnhoutsebaan al aan het afbouwen”, vertelt Tom Meeus, directeur De Lijn Antwerpen.
“Als in april de premetro, die aan de Muggenberglei bovenkomt, in gebruik genomen wordt, kunnen we alle 420’ers afbuigen. Op voorwaarde natuurlijk dat de reizigers op een snelle manier kunnen overstappen.
Om alle trams onder de grond te krijgen zijn er wel verdere investeringen nodig, waarvan ook sprake was in het Vlaamse regeerakkoord. Als we de haltes Drink en Carnot kunnen openleggen, hebben we een waardig alternatief”, vertelt Meeus.

Burgemeester Bart De Wever (NVA) verkoos om niet te reageren.

JAS
Gazet van Antwerpen 24-10-2014 pag. 18

Tags: