Districtsraad is unaniem: “Steek de E313 onder de grond”

kade rechteroever

De Deurnese districtsraad vraagt unaniem om een ondertunneling van de E313, langs het Rivierenhof in Deurne. “Voor ons district is dat minstens even belangrijk als de overkapping van de Ring”, klinkt het.
 


De Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de actiegroepen en de overkappingsintendant gaan samenwerken om een overkapping van de zuidelijke Antwerpse ring mogelijk te maken. Het gaat om het gedeelte van de Kennedytunnel tot en met de ‘Hollandse knoop’, het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis.
 


Deurnese tuin 

Die knoop krijgt vanaf nu de naam ‘Deurnese tuin’ mee, een verwijzing naar de grote groenruimte die mogelijk wordt. De Deurnese districtsraad juicht het samenwerkingsverband toe, maar wijst ook op een voor de Deurnenaar minstens even belangrijk punt. In een gezamenlijke brief, ondertekend door zowel de meerderheids- als oppositiepartijen, vraagt de Deurnese districtsraad unaniem om de E313 van het Rondpunt in Wommelgem tot aan de R1 te ondertunnelen. “We waren het er snel over eens dat het onder de grond steken van de E313 een ongelofelijke meerwaarde zou zijn voor de leefbaarheid in Deurne”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).
 

“De E313 ligt zo’n acht meter boven het maaiveld. Dat zorgt voor heel wat geluidsoverlast in verschillende delen van ons district, zeker in het Rivierenhof en op de Turnhoutsebaan. Bovendien brengt de snelweg ook veel fijn stof met zich mee.”
 

 “Maar daarnaast is er ook nog het urbanistisch luik,” gaat Sekeris verder. “De E313 loopt dwars door ons district en splits Deurne- Noord met Deurne-Zuid. Stel dat we die twee gebieden met elkaar kunnen verbinden, het Rivierenhof kunnen uibreiden,… De mogelijkheden zijn gigantisch.”

 

Kunstmatige barrière 


Jan Van Wesenbeeck, voorzitter van Vlaams Belang Deurne sluit zich aan bij Sekeris. “Die ondertunneling is iets dat we al lang vragen”, zegt Van Wesembeeck. “En voor Deurne is dat minstens even belangrijk als de overkapping van de Antwepse Ring. De E313 moet ergens onder de grond om aansluiting te vinden op de Ring. Die E313 is nefast gebleken voor de samenhorigheid in ons district. Het is een kunstmatige barrière tussen Noord en Zuid.”

(jas)
Gazet van Antwerpen 03-06-2016 pag. 26

Tags: