donderdag 4 oktober: Eric Corijn op het 'plein voor de democratie voor iedereen'

kade rechteroever

Zet een park op de ring. Stem op een pro Meccano partij. Met deze tekst op een reuzengroot spandoek aan Café des Arts, voeren Ademloos en stRaten-generaal twee weken campagne voor de Meccanopartijen.

De verdieping boven Café des Arts op de hoek van de Frankrijklei en de Teniersplaats wordt het tijdelijke hoofdkwartier van de twee actiegroepen.

Er zullen voordrachten gegeven worden, debatten georganiseerd, ook concerten en andere evenementen komen aan bod.

 

Nadenken over de toekomst van de stad

Wim van Hees en Manu Claeys praten met Eric Corijn (cultuurfilosoof, sociaal en cultureel geograaf, VUB) over het boek: Mensen maken de stad op donderdag 4 oktober om 12 uur 30.

Onze steden staan voor een immense opdracht: de bevolking neemt fors toe en bestaat, meer dan ooit, uit groepen met een verschillende achtergrond; tegelijk wordt de kloof tussen arm en rijk steeds dieper en is de ecologische voetafdruk van de stad groter dan de planeet kan dragen. Hoe kunnen onze steden tegelijk groeien en meer solidair en ecologisch worden?

Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.

Welkom en zeg het voort!

 

vrijdag 5 oktober: 12 uur 30: Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal, the Noriant files: heel verhelderend, een ware thriller...

zaterdag 6 oktober: de auteurs Diane Broeckhoven, Peter Holvoet-Hanssen, Vitalski, Kristien Hemmerechts, Anne Provoost, Jeroen Olyslaegers, Joke van Leeuwen, Michael Decock en Erik Vlaminck.

Welkom en zeg het voort!

Tags: