«Dossiers R11bis en A102 samenvoegen»

kade rechteroever

BURGEMEESTERS EN DISTRICTSVOORZITTERS VRAGEN GOUVERNEUR:
«Dossiers R11bis en A102 samenvoegen»

De burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem en Schoten en de districtsraadsvoorzitters van Deurne en Merksem nemen een gezamelijk standpunt in het complexe Antwerpse mobiliteitsdossier. Ze schreven hun visie neer in een brief naar de gouverneur en de Vlaamse regering. «De dossiers van de R11bis en de A102 voegen we best samen», klinkt het.

De burgemeesters en districtsvoorzitters op het rond punt van Wommelgem, waar R11bis en A102 elkaar zouden ontmoeten. Foto Dirk Laenen

FILIP MARSBOOM & FILIP SPOELDERS

Samen vertegenwoordigen wij ruim 200.000 mensen», zegt Frank Geudens (sp.a), districtsraadsvoorzitter in Deurne. Met zijn collega Gilbert Verstraelen (sp.a), districtsraadsvoorzitter in Merksem, en de burgemeesters Leo Carpentier (CD&V) van Wijnegem, Walter Van Der Plaetsen(OpenVld) van Wommelgem en Harrie Hendrickx (CD&V) van Schoten heeft Geudens de jongste weken vergaderd over de mobiliteit rond Antwerpen.
«We hebben een brief opgesteld waarin we vier krachtlijnen naar voor brengen. Wij vinden dat de realisatie van de A102 dient gecombineerd uitgevoerd te worden met de aanleg van het tweede goederenspoor. Dat de R11bis en de A102 als een geheel moeten worden bekeken en in één keer en in hun geheel samen moeten worden gerealiseerd.

Om deze wegen gaat het. De R11 zou ondertunneld worden, de A102 moet nog aangelegd worden. De burgemeesters en districtsvoorzitters willen dat de dossiers samen behandeld worden.

Om de leefbaarheid van de 200.000 bewoners en de levensvatbaarheid van de industrie ten oosten van de ring te garanderen is het voorons noodzakelijk om de uitvoering van deze projecten via geboorde tunnels uit te voeren in plaats van de 'cut & cover'-methode. Tenslotte zou de nieuwe verkeerswisselaar tussen de E313 en de R11bis/A102 in Wommelgem onder het maaiveld moeten worden uitgevoerd. Zo kan de E313 in deze drukbevolkte regio ook onder het maaiveld worden gebracht, wat voor de bewoners een gevoelige afname van geluidsoverlast en fijn stof zou betekenen. We gaan deze bedenkingen overmaken aan de gouverneur en aan alle betrokken leden van de Vlaamse regering.»

Los van elkaar
«Wij waren uiteraard aanwezig bij de verschillende vergaderingen die gouverneur Berx dit jaar heeft georganiseerd over de heraanleg van de R11 en de aanleg van de R11bis», zeggen de vijf. «Ons inziens gaat de streefbeeldstudie niet ver genoeg. Je kan de dossiers van de R11bis en de A102 niet los van elkaar zien.»

«Ik vind het positief dat die burgemeesters en districtsraadsvoorzitters samen overleggen over de mobiliteit», zegt gouverneur Cathy Berx (CD&V). «Ik kreeg van minister Crevits de opdracht om de R11 en R11bis te onderzoeken. We hebben vrij snel vastgesteld dat de aansluiting met de A102 heel belangrijkis. Het zou inderdaad beter zijn om de twee wegen samen te bekijken dat zal zo ook letterlijk in mijn tekst van de streefbeeldstudie staan. De beslissing over hoe het dan verder moet ligt bij de Vlaamse regering.»

«Ik begrijp ook hun pleidooi voor geboorde tunnels», zegt Berx. «De impact daarvan is kleiner voor de omgeving, maar het kostenplaatje is immens. Ook hier zal de Vlaamse regering een kosten-baten afweging dienen te maken. Geboorde tunnels kunnen later tijdens de procedure nog als variant worden voorgesteld. Je moet er wel rekening mee houden dat geboorde tunnels30 tot 40 meterdiep zullen liggen en dat de aanrijhelling, zeker voor vrachtwagens, een stuk langer moet zijn dan bij 'cut & cover'-tunnels.»

Meerkost

«Er is een nu nog een forse meerkost bij geboorde tunnels», geven de vijf toe. «Maar de technieken daarvoor worden elk jaar beter en goedkoper. Het zal zeker nog vijf tot zes jaar duren voor er met de aanleg van de R11bis en de A102 kan begonnen worden. We moeten vooruit durven denken. Toen de Kennedytunnel werd gebouwd vond iedereen dat een megalomaan project. Nu blijkt hij al lang niet meer te voldoen.»

FILIP MARSBOOM & FILIP SPOELDERS

Het Laatste Nieuws 08-12-2011 pag. 20

Tags: