Een bezwaarschrift in feuilleton (10)

kade rechteroever

Uit aflevering 10 van ons bezwaarschrift: ‘Ooit waren er plannen om een semi-autostrade aan te leggen vanaf de Antwerpse ring tot aan de Meir, daartoe werden zelfs 17de-eeuwse gebouwen afgebroken vlakbij het Rubenshuis. Gegarandeerd zou die semi-autostrade indertijd ook als ‘beste’ uit een studie zijn gekomen voor het criterium ‘bereikbaarheid van de Meir verhogen’. Gelukkig is het plan nooit uitgevoerd.’
Lees meer over de eenzijdige regeringsbenadering van het Oosterweeldossier in de vandaag gepubliceerde aflevering.

 

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

> Feuilleton – deel 9 (81– 90)

> Feuilleton – deel 10 (91– 100)

wordt vervolgd...

Tags: