Een bezwaarschrift in feuilleton (11)

kade rechteroever

Vandaag aflevering 11 van ons bezwaarschrift, met daarin deze vaststelling: ‘Dit is een conclusie die alle overheidsaandacht verdient bij het bepalen van het tracé voor een 3de Scheldekruising: zeven stadsdelen, of zowat de hele noordelijke helft van de stad, betalen de prijs voor luttele minuten tijdwinst.’

 

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

> Feuilleton – deel 9 (81– 90)

> Feuilleton – deel 10 (91– 100)

> Feuilleton – deel 11 (101– 110)

wordt vervolgd...

 

 

 

Tags: