Een bezwaarschrift in feuilleton (12)

kade rechteroever

Het Schijnvalleipark? Meer schijn dan park, zo’n smalle groenstrook naast 27 (!) Oosterweelbaanvakken.
Het Noordkasteelpark? Blijft ‘behouden’ volgens het MER-rapport. In werkelijkheid gaat de helft van het groengebied op de schop.
De Oosterweelverbinding? Volgens de Vlaamse regering een ‘hefboom’ om ‘natuur en recreatie op elkaar af te stemmen’.
Lees er alles over in aflevering 12 van ons bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

> Feuilleton – deel 9 (81– 90)

> Feuilleton – deel 10 (91– 100)

> Feuilleton – deel 11 (101– 110)

> Feuilleton – deel 12 (111– 120)

wordt vervolgd...

http://stratengeneraal.wordpress.com/een-bezwaarschrift-in-feuilletons/

Tags: