Een bezwaarschrift in feuilleton (13)

kade rechteroever

Onlangs heeft het team Atelier Kempe Thill (Rotterdam) en aNNo architecten (Gent) de internationale wedstrijd voor de renovatie en uitbreiding van de Antwerpse Zeevaartschool aan het Noordkasteel gewonnen. Aan de noordzijde van de Zeevaartschool, geprangd tussen de Oosterweelverbinding en de school, komt c. 15.000 m² nieuwbouw, met name een aantal grote auditoria, een restaurant, een cafetaria, exporuimte, technische kamers, onderwijslokalen, labo’s, informele studieplekken, werkplaatsen voor proefopstellingen en een bibliotheek. Een stad in de stad, zeg maar, op enkele tientallen meters van de Oosterweelverbinding.’

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

In een laatste deel  (50 blz.) wijzen we op de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die nog niet genomen kon worden.

Vanaf 17 augustus tot het einde van de maand publiceren we elke dag 10 bladzijden van het bezwaarschrift.

> Feuilleton – deel 1 (1-10)

> Feuilleton – deel 2 (11-20)

> Feuilleton – deel 3 (21-30)

> Feuilleton – deel 4 (31-40)

> Feuilleton – deel 5 (41 – 50)

> Feuilleton – deel 6 (51 – 60)

> Feuilleton – deel 7 (61– 70)

> Feuilleton – deel 8 (71– 80)

> Feuilleton – deel 9 (81– 90)

> Feuilleton – deel 10 (91– 100)

> Feuilleton – deel 11 (101– 110)

> Feuilleton – deel 12 (111– 120)

> Feuilleton – deel 13 (121– 130)

wordt vervolgd...

http://stratengeneraal.wordpress.com/een-bezwaarschrift-in-feuilletons/

Tags: