Een groen Park Spoor Oost

kade rechteroever

Perstekst: Nieuwe bewonersverening voert actie voor een groen park op het rangeerstation Spoor Oost ter hoogte van Borgerhout.

Beste buurtbewoners,

We verstuurden zonet volgende perstekst.


Wij, de nieuwe bewonersvereniging Park Spoor Oost zijn een grote groep ongeruste inwoners van Borgerhout. Wij horen allerlei geruchten en intenties over het NMBS-rangeerstation aan Hof Ter Lo in Borgerhout. Komt er een foor? Wordt het parking? Is de bestemming KMO? Allemaal goed en wel, maar hoe zit het met het lang besproken Park Spoor Oost? Waar blijft die extra groene long? Waar blijft onze verhoopte buffer tegen Ring, lawaai en fijn stof? Wij vragen dan ook dringend een onderhoud met het Antwerps stadsbestuur en het districtscollege van Borgerhout en dat naar aanleiding van het gesprek tussen beide over deze site dat dinsdag 4 maart plaats vindt. Ook wij wensen inspraak! Om onze eisen kracht bij te zetten, starten we alvast met een affichecampagne.

Bewoners aan rangeerstation Spoor Oost (Borgerhout) willen inspraak

De bewoners van Borgerhout zijn bezorgd. Op verschillende bestuursniveaus worden ideeën geuit voor de invulling van rangeerstation Spoor Oost (en omgeving) ter hoogte van Borgerhout: parking voor sportpaleis, BAM-tracé, Sinksenfoor, KMO-zone. Deze voorstellen zetten een grote druk op de leefbaarheid in de directe omgeving. Als buurtbewoners zijn we bezorgd over wat er mogelijk beslist wordt – over de hoofden heen van alle inwoners. De bewoners werden op geen enkele manier betrokken en vragen daarom inspraak om tot een oplossing te komen die ook onze belangen dient!

Bewonersvereniging wil een groen Park Spoor Oost

Momenteel is Borgerhout een van de minst groene en gezonde districten binnen Antwerpen (cfr. luchtomgeving en lawaai). Onze vraag is dus actueler dan ooit door de recente beslissing over het BAM-trace. Die beslissing betekent niet alleen een ingewikkeld en immens verkeersknooppunt in onze buurt. Neen, we verliezen bovendien een deel van het Rivierenhof, een belangrijke groene plek voor heel wat Borgerhoutenaren. De stad herbekijkt daarenboven de parkinvulling van het Moorkensplein. Borgerhout dreigt dus een hoop groen mis te lopen. De bewonersvereniging wil daarom dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een groen Park Spoor Oost. Een nieuw park verhoogt op korte- en lange termijn de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners, zowel in Borgerhout als in Antwerpen-Noord. Onderzoeken en studies over een Park Spoor Oost wijzen dit uit als een haalbare kaart. We kijken graag naar het bestaande Park Spoor Noord of het bekende Duitse Emscher Landschapspark als levend bewijs van wat mogelijk is. Hopelijk kan het ook bij ons.

De bewonersvereniging Park Spoor Oost wil gehoord worden

  • Ze vragen inspraak voor bewoners en een onderhoud met de betrokken schepenen op stads- en districtniveau.
  • Er wordt een facebookgroep uitgewerkt, een website aangemaakt en affiches verspreid in de buurt van rangeerstation Spoor Oost.
  • Daarnaast zoekt ze steun van zoveel mogelijk bewoners en samenwerking met organisaties en verenigingen om samen te ijveren voor Park Spoor Oost op het gehele terrein van rangeerstation Spoor Oost.

Contactpersoon over deze perstekst?
Michel Franssens, woordvoerder bewonersvereniging Park Spoor Oost, tel.0473/45.11.53, e-mail: michel-franssens@hotmail.com

Nuttige info?

Website: www.parkspooroost.be
Facebookpagina: www.facebook.com/parkspooroost

Verwezen onderzoeken?
Van Dijck I., Steens, P. (2013). Masterplan Spoor Oost: van spoorwegemplacement naar groene leefbare stadsruimte. Masterproef. KULeuven: Leuven.
Dumortier, M., Jardin, J., Meuwis, B. (2008). Masterproef: stedelijk ontwerp Spoor Oost, Henry Van De Velde Instituut: Antwerpen.

Verwezen gelijkaardige projecten Duitsland?
http://www.metropoleruhr.de/nl/start/ontdekken-beleven/emscher-landschapspark.html

04-03-2014

https://parkspooroost.wordpress.com/2014/03/03/perstekst-nieuwe-bewonersverening-voert-actie-voor-een-groen-park-op-het-rangeerstation-spoor-oost-ter-hoogte-van-borgerhout/

Tags: