Eerst decibels en fijn stof oplossen

kade rechteroever

'Met die vijfde rijstrook komen ze wel erg dicht bij de huizen', reageert Walter Van Der Plaetsen (Open VLD), burgemeester van Wommelgem. 'Onze eerste bezorgdheid is al langer de geluidshinder van het verkeer en het fijn stof. Ik zie niet meteen in hoe dit plan dat probleem zal oplossen. En ik blijf er bij dat ze dat wel eerst moeten doen. Desnoods duwen ze het verkeer maar onder de grond. In grootsteden als Barcelona, Parijs en Amsterdam lukt dat toch ook. Dan moet dat hier ook kunnen.'

Burgemeester Wommelgem - Walter Van Der Plaetsen.if

Van Der Plaetsen heeft evenmin veel vertrouwen in de timing. In 2015 zouden de werken starten, maar dat lijkt de burgemeester niet realistisch. 'Zo simpel is dat allemaal niet', aldus Van Der Plaetsen. 'Trouwens, ze moeten eerst die R11 en zeker de A102 aanleggen. Tellingen tonen aan dat die tangenten hier veertig procent van het vrachtverkeer weghalen. Als ze daar dus eerst eens werk van maken, dan is die vijfde rijstrook misschien niet eens nodig.'

(vjb)
Het Nieuwsblad 24-11-2011
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=6L3IOBR8

 

 


Als dit files oplost, is het goed'

Burgemeester Ranst Lode Hofmans.evr

RANST - 'Als dit een oplossing is voor de files, dan is de heraanleg natuurlijk een goede zaak', reageert Lode Hofmans (Open VLD), burgemeester van Ranst. 'Wanneer autobestuurders opnieuw vlot op de E313 kunnen rijden, blijven ze namelijk ook op die snelweg in plaats van sluipwegen te zoeken door de dorpskern. Een vijfde rijstrook kan dus het sluipverkeer in onze gemeente doen afnemen, maar we moeten nog wel bekijken welke invloed deze heraanleg heeft op de groene ruimte. Al valt dat volgens mij wel mee. Ons is alvast gezegd dat er geen onteigeningen moeten gebeuren. Als de bredere E313 het sluipverkeer wegneemt, kan dit de leefbaarheid in Ranst verbeteren.'

vjb
Het Nieuwsblad 24-11-2011
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=6L3IOBR6

 

 

Gemengde reacties op vijfde rijstrook E313 en tweede spoorontsluiting

De ingrijpende plannen voor de E313 en de tweede spoorontsluiting in Antwerpen zijn goed nieuws voor een aantal gemeenten in de rand, maar ontlokken ook bezorgde reacties. Dat spoorwegbeheerder Infrabel het tracé weerhoudt om een lange boortunnel aan te leggen voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, is bijvoorbeeld volgens Liers burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open VLD) goed nieuws voor de woonwijk Kloosterheide. Ook in Schoten reageren bestuurders opgelucht.

Veel minder enthousiast reageert de bond van TreinTramBus-gebruikers (TTB) op de plannen om op de E313 een extra rijstrook toe te voegen en de busbaan op te doeken. 'Het voorstel staat haaks op het voornemen van de overheid om het autogebruik te ontmoedigen', luidt het. 'Deze busbaan is een van de meest succesvolle in Vlaanderen. Tijdens de ochtendspits vervoeren 20 bussen gemiddeld 46 reizigers per bus, terwijl in een auto gemiddeld 1,3 mensen zitten.'

(rbm)
Het Nieuwsblad Editie Mechelen-Lier 24-11-2011 pag. 44

Wijk Kloosterheide kan opgelucht ademhalen'

Burgemeester Lier
'Een geboorde tunnel, in een rechte lijn van Wommelgem naar Lier, zou heel goed nieuws zijn voor de wijk Kloosterheide', reageert de Lierse burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open VLD). 'In de oorspronkelijke plannen, waarbij de treinen bovengronds naast de E313 zouden rijden om vervolgens af te buigen naar Lier, zou er een liefst twaalf meter hoge talud worden aangelegd over de wijk Kloosterheide. Infrabel beweerde vroeger altijd dat het wel zou meevallen met de overlast, maar de bewoners en de stad hebben zich altijd verzet tegen die oplossing.'

Of zo'n lange tunnel van zestien kilometer wel technisch en financieel haalbaar is? Vanderpoorten gelooft van wel. 'Alleen de bouw van de schachten waar de sporen in de grond verdwijnen en ook weer bovenkomen, onder meer in onze stad, is cruciaal en duur. Maar het boren van zo'n tunnel kost niet zoveel. Ik heb voorlopig te weinig zicht op de tracés om te oordelen over de impact van de geplande aankomstschacht in Lier.'

Vanderpoorten vindt het ook een voordeel dat Infrabel meteen het station van Lier en omgeving wil aanpakken. 'Omdat het maar bleef duren, hadden wij hiervoor al zelf plannen gemaakt. We kunnen die nu integreren. Het mag vooruitgaan, want de Antwerpse haven heeft die bijkomende spoortoegang vanuit het oosten echt nodig. Daarvan moet je mij niet overtuigen. Het dossier zat al te lang geblokkeerd.' (jaa)

(jaa)
Het Nieuwsblad 24-11-2011

 

 

Nog veel vragen bij extra rijstroken

BURGEMEESTERS ONTHALEN UITBREIDING E34/E313 VOORZICHTIG POSTITIEF
Het voorstel van de Vlaamse regering om de E313 tussen de rotonde van Wommelgem en Ranst te verbreden tot tien rijvakken wordt voorzichtig positief onthaald bij de twee gemeenten langs deze autosnelweg. "Zo is er mogelijk minder sluipverkeer", vertelt burgemeester van Ranst Lode Hofmans. Beide burgemeesters maken wel kanttekeningen bij lawaaihinder en fijn stof.
De Vlaamse regering stelde gisteren de plannen voor om de E313/E34 tussen Wommelgem en Ranst te verbreden naar 5 rijstroken, heen en terug. In beide gemeenten zijn de burgemeesters afwachtend positief over de plannen. Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) van Ranst klinkt het meest positief. "Als dit het fileprobleem oplost, zijn we zeker een voorstander. Dit betekent dat de mensen op de autosnelweg blijven en minder onze gemeentewegen opzoeken als sluipverkeer. Het is beter voor het verkeer in onze gemeente en uiteraard kan het een verbetering zijn voor de mensen die elke dag in de file staan." Hofmans wil wel goed geïnformeerd worden over het groen dat door deze verbreding dreigt te verdwijnen. "Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dit project kan betekenen dat er bos en groen wordt ingepalmd. Wij vragen nog uitleg over wat dit met zich gaat meebrengen. Maar ik denk dat er nog ruimte genoeg is en dat men niet te veel zal moeten innemen", besluit de Ranstse burgemeester. In Wommelgem heeft men meer vragen. "Een verbreding van de autosnelweg betekent dat het verkeer dichter tegen de woningen komt. Daarom zullen we vragen dat er iets gebeurt aan het lawaaihinder zoals het plaatsen van geluidschermen", zegt burgemeester Walter Van der Plaetsen (Open Vld). Schepen Ludo Neyens (Open Vld) heeft nog opmerkingen. "Het positieve aan het verhaal is uiteraard dat er iets gedaan wordt aan de files en het sluipverkeer. Maar we herhalen dat we niet meer decibels en fijn stof willen. Er is nu al veel lawaai, dus daar moet zeker iets aan gebeuren." De schepen denkt al verder naar de verkeersafwikkeling van de KMO-zones. "Het zou goed zijn dat KMO-zone Kapelleveld meteen wordt aangesloten op de brede autostrade om onze straten te sparen. Het dossier rond het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) lijkt nu wat 'on hold' gezet te zijn. Maar als dit er in de toekomst komt, moet dit ook meteen via de E313 ontsloten worden." De gemeentes willen er nu voor zorgen dat alle inwoners en buurtcomités die opmerkingen hebben , hun zeg kunnen doen. 't Alternatief, van voormalig Red de Voorkempen-woordvoerder Dirk Weyler, ziet deze voorstellen over de E313 en de tweede spoorontsluiting alvast niet zitten. Deze groep pleit voor kleine maar snelle ingrepen om de Antwerpse verkeersknoop op te lossen.

Filip Spoelders
Het Laatste Nieuws 24-11-2011 pag. 19
 

Tags: