Eminente sprekers op Tunnelcongres van stRaten-generaal

kade rechteroever

Antwerpen
Vandaag organiseert actiegroep stRaten-generaal haar Tunnelcongres. Thema: 'Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst'.

 

Het Tunnelcongres vindt na de middag plaats in het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei 22 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Tussen 13 en 16.45u komen specialisten uit binnen- en buitenland aan het woord over uiteenlopende aspecten van mobiliteit in en rond de stad.

Professor Eric Corijn, stadsgeograaf aan de VUB, schetst de behoefte aan een nieuwe ruimtelijke orde voor onze groeiende steden.

De Nederlandse ingenieur László Vákár heeft het over de weg naar duurzame wegen zonder overlast door schadelijke emissies en geluid.

Dirk Avonts, hoogleraar huisarts-engeneeskunde in Gent, brengt de effecten van verkeersaders op de gezondheid in kaart.

En de Nederlandse ingenieur Ton Hauzer presenteert de nieuwe generatie duurzame tunnels (zie boven).

Peter Verhaeghe van stRaten-generaal toont praktijkvoorbeelden van ondertunneling en overkapping in andere Europese steden. Het slotwoord van het congres is voor zijn kompaan Manu Claeys.

Nieuwe studie

"Ons eerste Tunnelcongres in 2008 was een succes", aldus Claeys.
"Ook ditmaal verwachten we een publiek met een mix van professioneel geïnteresseerden en gewone Antwerpenaars.
Sinds de aankondiging van dit congres hebben alle politieke partijen verklaard dat ze voorstander zijn van een gedeeltelijke ondertunneling van de Antwerpse Ring. Het college zou nog deze maand naar buiten treden met de resultaten van een studie die ze heeft besteld over de overkapping. Dit wordt ongetwijfeld een thema voor de verkiezingen van oktober."
LM
Gazet van Antwerpen 07-03-2012 pag. 16
 

Tags: