E.ON steenkoolcentrale definitief van de baan

kade rechteroever

Twee weken geleden, aan de vooravond van haar vertrek naar de klimaattop in Durban, weigerde minister Schauvliege de milieuvergunning voor een nieuwe steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. De energiegigant E.ON kan zijn plannen nu wel definitief opbergen.

Bond Beter Leefmilieu is zeer tevreden met de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De minister volgt hiermee een hele reeks negatieve adviezen en talloze bezwaarschriften (zie http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/550/12787).

De milieubeweging is bijzonder verheugd dat de minister niet gezwicht is voor de druk van energiereus E.ON. Nu er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen komt, vermijdt de minister een uitstoot 6 miljoen ton extra CO2 per jaar.

Dit kan alleen maar toegejuicht worden in deze tijden van klimaatverandering. Bovendien wordt vermeden dat de Antwerpse regio, die nu al kreunt onder een te hoge uitstoot van fijn stof, nog bijkomend fijn stof te slikken krijgt. 

Sara Van Dyck

Bond Beter Leefmilieu 16-12-2011
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/606/13446

Tags: