Europa veroordeelt België tot 10 miljoen euro boete

kade rechteroever

Het Europese Hof van Justitie veroordeelt België tot een geldboete van 10 miljoen euro omdat de waterzuivering in vijf agglomeraties in Wallonië in gebreke blijft.

 

 

 
Het Hof legt ons land ook een dwangsom op van 4.722 euro per dag als binnen zes maanden de vijf stedelijke gebieden die momenteel nog niet voldoen aan de Europese regelgeving, nog steeds in overtreding zijn. Het gaat om Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin.

 België werd negen jaar geleden al een eerste keer veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor zijn gebrekkige waterzuivering. Omdat die veroordeling niet nageleefd werd, maakte de Europese Commissie de zaak in 2010 voor een tweede keer aanhangig bij het Hof.

Nog steeds in gebreke
 Ze stelde vast dat één Vlaamse agglomeratie, 21 Waalse agglomeraties en de Brusselse agglomeratie in overtreding bleven. Later, tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof, gaf de Commissie toe dat op dat ogenblik enkel de vijf voornoemde agglomeraties de gevraagde maatregelen nog niet hadden genomen.

 Een EU-richtlijn van 1991 eist dat stedelijke gebieden en agglomeraties van minstens 10.000 inwoners uiterlijk tegen eind 1998 een minimaal systeem voor de opvang en zuivering van afvalwater zouden opzetten. De bedoeling is het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van stedelijk afvalwater.

"Overdreven lang"
 "Het Hof herinnert eraan dat de niet-nakoming ongeveer 9 jaar heeft geduurd, wat overdreven lang is, zelfs al moet worden toegegeven dat de omvang van de uit te voeren werken een significante periode van meerdere jaren vergde en dat de uitvoering van het arrest van 8 juli 2004 vergevorderd, ja zelfs nagenoeg voltooid, is", luidt het.

 Het herinnert er vandaag ook aan dat België grote investeringen heeft gedaan om het arrest van 2004 uit te voeren en grote vooruitgang heeft geboekt. Verder beklemtoont het Hof dat België tijdens de procedure ten volle heeft meegewerkt met de Commissie. Toen die de zaak in 2010 een tweede keer voor het Hof bracht, eiste ze een forfaitaire boete van ruim 15 miljoen euro en een dagelijkse dwangsom van bijna 62.000 euro. Die bedragen zijn dus gevoelig naar beneden bijgesteld. Het is de allereerste keer dat België een financiële sanctie krijgt van het Europese Hof.
 
Bron: Belga
Het Laatste nieuws 17-10-2013
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1724490/2013/10/17/Europa-veroordeelt-Belgi-euml-tot-10-miljoen-euro-boete.dhtml

 

Tags: