Europese Commissie presenteert slap klimaatpakket

kade rechteroever

De Europese Commissie presenteerde vandaag twee Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze doelstellingen zijn te zwak om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen en schieten dus flink tekort voor de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, WWF en Greenpeace. De Commissie wil de vervuiling door broeikasgassen slechts met 40% terugbrengen in 2030, terwijl de uitstoot minstens met 55% omlaag moet om de opwarming van de aarde met een redelijke kans te beperken tot twee graden Celcius. Bovendien laat de Commissie het na om ambitieuze bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing op te stellen voor de lidstaten.

Het voorstel is een gemiste kans voor een betere luchtkwaliteit en jobcreatie. Meer ambitieuze doelstellingen in 2030 kunnen in de hele EU negen miljoen levensjaren redden door minder luchtvervuiling en 500.000 jobs extra creëren, leert het effectenrapport van de Europese Commissie. Het kan tevens een broodnodige stroomstoot aan de slabakkende Europese economie geven.

De milieubeweging pleit voor drie bindende doelstellingen voor 2030 die doorvertaald worden op lidstaat niveau:

 55% minder broeikasgassen,
 45% hernieuwbare energie en
 40% energiebesparing.
De Europese Commissie kiest vandaag voor een klimaat- en energiepakket waarin:

de doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen niet strookt met de klimaatwetenschap om twee graden opwarming te voorkomen.
de hernieuwbare energiedoelstelling wordt uitgehold: ze geldt niet langer op lidstaatniveau. Dit ondermijnt de investeringszekerheid in de sector.
Een energiebesparingsdoelstelling ontbreekt. Energiebesparing is nochtans het beste wapen in de strijd tegen de stijgende energieprijzen.

​ “Wat de commissie voorstelt wijkt niet significant af van de business as usual. Projecties leren dat met het bestaande beleid de uitstoot in de EU in 2020 al 25% lager zal liggen en in 2030 32% lager. Om een voorloper te blijven moet Europa mikken op emissiereducties van 55% tegen 2030” zegt Jan Vandermosten van WWF.

“De industrie (zonder energieproductie) is slechts verantwoordelijk voor minder dan ⅕ de van alle Europese broeikasgasemissies, maar ze weegt disproportioneel op de Europese besluitvorming rond het ambitieniveau van het klimaatbeleid. Daardoor missen we kansen om versneld de vervuiling van transport, gebouwen of elektriciteitsproductie af te bouwen” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten. De milieubeweging vraagt de lidstaten met klem om het klimaat- en energiepakket met essentiële ambitie te injecteren.

Bond Beter Leefmilieu 22-01-2014
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/843

Tags: