Europese luchtkwaliteit verbetert ondanks wegvervoer

kade rechteroever

Het cijfermateriaal van de EEA geeft een overzicht van de uitstoot opgemeten in de 27 EU-lidstaten tussen 1990 en 2007. Het agentschap registreerde de sterkste reducties in de emissies van zwaveloxides (SOx), die in deze periode met 72% daalden. Ook fijnstof (PM10 en PM2,5), en de drie belangrijkste gassen verantwoordelijk voor de ozonvorming in de atmosfeer, stikstofoxides (NOx), (niet-methaan) vluchtige organische stoffen (NMVOC's) en koolstofmonoxide (CO), werden gevoelig minder uitgestoten.

Terwijl in bijna alle geanalyseerde sectoren vooruitgang werd geregistreerd, bleef het wegvervoer slecht presteren. Volgens de EEA is het zware vrachtvervoer inmiddels de belangrijkste Europese bron van NOx en stijgt het aandeel van de sector in de luchtvervuiling nog steeds.

 

De Lloyd 26-08-09
http://www.lloyd.be/nieuws/id25381-Europese_luchtkwaliteit_verbetert_ondanks_wegvervoer.html
 

Tags: