falende intenties

kade rechteroever

"We mogen best trots zijn, want het gebeurt zelden dat een Vlaamse studie over dit onderwerp wordt gepubliceerd. Iedere toekomstige MER zou een gelijkaardige review moeten ondergaan."

 

 

 

 

Vorige week is onze gezondheidsstudie rond de overkapping van de Antwerpse Ring in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One gepubliceerd. Aan deze studie, in opdracht van Ringland, hebben behalve VITO ook wetenschappers als  Daan Van Brusselen (UGent), Dirk Avonts (UGent), Ben Nemery (KULeuven), Tim Nawrot (UHasselt) en ikzelf meegewerkt. De publicatie volgt na een grondige review door een team van onafhankelijke, internationale experts. We mogen best trots zijn, want het gebeurt zelden dat een Vlaamse studie over dit onderwerp wordt gepubliceerd. Iedere toekomstige MER zou een gelijkaardige review moeten ondergaan.
 
De studie bevestigt punten die ik al vaker aanhaalde.
Ten eerste: verkeer, transport en scheepvaart op basis van fossiele brandstoffen moeten in de omgeving van de stad drastisch worden verminderd.
Ten tweede: alle drukke verkeerswegen, en al zeker de nieuw aan te leggen, moeten zo ver mogelijk buiten bewoonde gebieden, bijvoorbeeld in de haven, worden geduwd.
Ten derde: al het overblijvende verkeer moet zo compleet mogelijk worden overkapt of ondertunneld. Met de nadruk op: zo compleet mogelijk. De punten waar geen overkapping  is, zijn immers zeer problematisch, toont onze publicatie aan.
 
Het dure intendantschap heeft onder de huidige voorwaarden te weinig carte blanche om hier ten volle rekening mee te mogen houden. Er wordt gedacht aan stapsgewijs bekappen van delen van de Ring, afgewisseld met grote open gaten (schoorstenen), zonder goed het eindresultaat te kennen en wetende dat een ridicuul brede Hollandse Knoop niet veilig te overkappen valt. Een slechts gedeeltelijke overkapping is natuurlijk ruim onvoldoende om gezondheidswinst te boeken.
 
Onze studie toont verder ook aan dat een volledige overkapping per jaar 27 levens spaart die anders zouden overlijden (door cardiovasculaire aandoeningen, longkanker, astma, ....). Dat is meer dan bij de aanslagen in Brussel. Luchtvervuiling is gevaarlijker voor Antwerpen dan terroristen van IS dat zijn.
 
 
Gelukkig is zowel bij burgers als bij ondernemers een groeiend bewustzijn. Vastgoed- en huurprijzen in andere internationale steden dalen in buurten met vuile lucht. Dankzij het project Curieuzeneuzen kennen we binnenkort de Antwerpse wijken met de hoogste gradiënt van luchtvervuiling.Er is de jongste jaren veel geïnvesteerd in vastgoed, ook door bestuurders en vrienden. Denk maar aan het Eilandje of Nieuw Zuid. Om dergelijke investeringen veilig te stellen, zou je van investeerders wat meer bezorgdheid mogen verwachten. 
 
Een communicatiebureau probeert nu via klankbordgroepen een draagvlak te creëren voor stapsgewijze, gedeeltelijke overkapping. Ik denk dat de Antwerpse burgers in de jongste tien jaar al genoeg klanken hebben samengebracht (stRaten-generaal, Ademloos, Ringland, ...). Nog meer heeft weinig zin als beleidsmakers toch niet luisteren naar experts, wetenschappers, burgers en referenda. Integendeel, men doet net het tegenovergestelde van wat de maatschappij nodig heeft en wilt.
 
En dat heeft nu eens niets te maken met failed state, maar wel met failed politici. En met falende intenties.
 
Dr. Wouter Arrazola de Oñate 21-05-2016

Tags: