Fietsen in de stad, gezond?

kade rechteroever

Fietsen in de stad is gezond

De gezondheidseffecten van het fietsen overtreffen ruimschoots de risico’s van verkeeronveiligheid en luchtverontreiniging waaraan fietsers worden blootgesteld. Dat blijkt uit een gezondheidsstudie over de invoering van de leenfiets in Barcelona. Dankzij fietsen (en in bijzonder het leenfietssysteem Bicing) worden jaarlijks 12 mensenlevens gespaard.

De studie werd uitgevoerd door het Center for Research in Environmental Epidemiology in Barcelona en is verschenen in de British Medical Journal onder de naam‘The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study’.

Bicing, het leenfietssysteem van Barcelona, werd in 2007 opgezet. In augustus 2009 hadden 182.062 mensen zich aangemeld (11% van het aantal inwoners in Barcelona), waarvan 28.251 het systeem regelmatig gebruikten. 68% van de Bicing-trips dienden als woon-werk- of woon-schoolverkeer. 37% ervan werd gecombineerd met een ander vervoermiddel. De gemiddelde afstand op een werkdag was 3,29 km (gemiddelde duur van 14,1 minuten), in het weekend was de gemiddelde afstand 4,15 km (gemiddelde duur van 17,8 minuten). De onderzoekers berekenden de effecten voor de gezondheid, uitgaande van de veronderstelling dat 90 procent van de regelmatig gebruikers voorheen de auto gebruikten voor dezelfde trips

De negatieve effecten voor de gezondheid door blootstelling aan luchtverontreiniging werden berekend op basis van de hoeveelheid kleine deeltjes (PM2,5) in de lucht. De onderzoekers becijferden de gevolgen van verkeersonveiligheid door de risico’s per kilometer over de afgelopen negen jaar door te rekenen.

Voor de berekening van de effecten van fietsen op de fysieke gezondheid verwijzen de onderzoekers naar een onlangs verschenen uitgebreide internationale studie naar health impact assessment (HIA) models.

In totaal komt men voor Barcelona uit op een besparing van 12,28 mensenlevens door de invoering van Bicing. Verreweg het grootste effect heeft de factor bewegen. Dat leidde tot een besparing van 12,46 doden. Verkeersongevallen (0,03 doden) en luchtverontreinging (0,13 doden) brengen dit cijfers maar een fractie omlaag.

Ook het effect op de CO2-uitstoot werd berekend: door autotrips te vervangen door fietstrips werd op een jaar 9 062 344 kg CO2 minder uitgestoten.

Koepel voor Milieu en Mobiliteit 06-09-2011
http://www.komimo.be/content/fietsen-de-stad-gezond
 

Tags: