Fietsen van de wieg tot het graf

kade rechteroever

De ‘supersnelwegen’ voor fietsers reiken van tientallen kilometers ver tot in het centrum van Kopenhagen. In combinatie met de populaire elektrische fietsen maken ze woon-werkverkeer over langere afstanden mogelijk. Johan Spanner/nyt 

In Kopenhagen is fietsen de normaalste zaak van de wereld. Ze fietsen in de Deense hoofdstad niet om sportief of milieuvriendelijk te zijn. Ze weten gewoon niet beter. ‘Fietsen is geen kwestie van dure koersfietsen of speciale outfits.’

 

‘There is no such thing as bad weather, only bad clothing.’ Gegrinnik stijgt op uit de uitgeregende groep politici en beleidsmakers uit Vlaams-Brabant en Brussel als de Deen Klaus Bondam ze op deze wijsheid trakteert. Als voorzitter van de Deense Fietsersbond gidst hij het gezelschap met onder meer Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.A), Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) en provinciegouverneur Lodewijk De Witte (SP.A) al fietsend door de natte straten van Kopenhagen.

Zijn bedoeling: tonen hoe in de Deense hoofdstad de tweewielers hun plaats hebben veroverd, zonder daarbij de voetgangers, de auto’s of het openbaar vervoer voor het hoofd te stoten. ‘In Kopenhagen plannen we de stad en hoe mensen leven in die stad, en niet het verkeer’, duidt Bondam, die drie jaar in Brussel woonde, het succesverhaal. De volgende specifieke adviezen geven hij en zijn collega's uit de stadsadministratie het Vlaamse gezelschap mee naar huis.

1 Het koningshuis op de fiets

In Denemarken geeft kroonprins Frederik het goede voorbeeld. Hij brengt zijn kinderen weleens naar school of naar de crèche met een bakfiets. ‘Om mensen aan het fietsen te krijgen, is leiderschap belangrijk’, zegt Bondam. ‘Goede voorbeelden werken inspirerend.’ De Deen knikt eens naar de aanwezige politici. ‘Nog een tweede voordeel: de kinderen van de kroonprins raken op jonge leeftijd al vertrouwd met fietsen. Dat maakt ze socialer, onafhankelijker en actiever.’

2 Elektrische riksja’s voor senioren

‘Fietsen doe je van de wieg tot het graf’, benadrukt Bondam. Senioren die in een woonzorgcentrum leven, verliezen hun mobiliteit. ‘Daarom hebben we met de stad elektrische fiets-riksja’s aangekocht waarmee senioren toch nog rondgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld om de zitbank te bezoeken waarop ze hun eerste kus hebben gegeven.’

3 Groene voorsprong voor tweewielers

Terwijl Bondam op zijn rode plooifiets en het achterop­peddelende gezelschap van fietsbrug naar kruispunt razen, wijst hij meermaals op de slimme verkeerslichten. Op gevaarlijke punten springen die enkele seconden sneller op groen voor de fietsers, een bijzonder effectief middel tegen dodehoekongevallen. ‘Veiligheid is cruciaal om mensen aan het fietsen te krijgen’, zegt Bondam. Ook in de categorie ‘minder verkeersdoden’: felgekleurde fiets­paden, drukke kruispunten met ledverlichting en het sneeuwruimen van fietspaden dat een even hoge prioriteit heeft als de autowegen.

4 Omrijden op snelwegen

De stijgende populariteit van de elektrische fiets maakt woon-werkverkeer over langere afstanden mogelijk. Daarom ook de aanleg van, wat daar heet, de supersnelwegen voor fietsers: egale stroken asfalt die van tientallen kilometers ver tot in het centrum van de hoofdstad reiken. ‘De doorstroming en snelheid zijn cruciaal’, zegt Mikkel Balskilde Hansen, de chef verkeer in Kopenhagen die de Vlaamse delegatie op het stadhuis ontvangt. ‘We leiden de fietssnelwegen liever een paar honderden meters om, dan ze te laten kruisen met een autoweg.’

5 Bluetooth na het concert

Een app die aanduidt tegen welke snelheid fietsers moeten rijden om door alle groene lichten te geraken, op basis van de bluetooth van mobiele telefoons de verkeerslichten afstellen na drukke evenementen, met elektronische tellingen de straten afwisselend beschikbaar maken voor auto’s, fietsers en het openbaar vervoer, afhankelijk van wie het snelst vooruit moet geraken. ‘Dankzij technologie en de beschikbare data slagen we erin om gerichte oplossingen te vinden in ons verkeersmanagement, zegt Balskilde Hansen. ‘Hoe meer data, hoe beter de oplossingen.’

6 Fietsen is gemakkelijk

Gevraagd naar waarom de Denen fietsen, zeggen ze omdat het makkelijk is. Niet zozeer omdat het milieuvriendelijk of sportief is. ‘Fietsen moet de normaalste zaak van de wereld zijn’, concludeert Bondam. ‘Geen kwestie van dure koersfietsen of speciale outfits. We moeten allemaal beseffen dat het zweet van fietsers niet stinkt.’ Korte pauze. ‘Behalve als het in de kleren blijft hangen.’

Stijn Cools
De Standaard 07-04-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150406_01617375

Tags: