Fietsersbond kritisch over nieuw fietspad aan Singel

kade rechteroever

Het nieuwe fietspad aan de Singel is een gemiste kans. Dat is toch de mening van de Fietsersbond.

Het Vlaams Gewest start half september met de heraanleg van het fietspad naast de Singel. De werken beginnen aan de Scheldekaaien en gaan tot aan de Stenenbrug.

Door het gebrek aan overleg zijn er volgens de Fietsersbond Antwerpen veel gemiste kansen. De belangrijkste is dat het om eenrichtingsfietspaden gaat.

“Wij pleiten voor tweerichtingspaden op sommige plaatsen, zoals het deel tussen het zwembad Wezenberg en deSingel”, zegt voorzitter Renaat Van Hoof van de Fietsersbond Antwerpen.

“Bij een eenrichtingsfietspad moet de fietser eerst naar het kruispunt rijden, oversteken en dan heel de weg terugrijden. Iedereen weet dat de meeste fietsers gewoon gaan oversteken of tegen de richting in gaan rijden. Hou daar dan gewoon rekening mee. Met de gekozen optie moeten fietsers meer oversteken en dat zijn juist de gevaarlijkste momenten.”

Volgens het Vlaams Gewest was een tweerichtingsfietspad niet mogelijk omdat de kruispunten daar niet op zijn afgestemd. Volgens Van Hoof klopt dat niet en zijn de kruispunten al ingericht voor tweerichtingsverkeer van fietsers. Ook de scherpe bochten die het fietspad maakt zijn een punt van kritiek. Het Vlaams gewest zegt rekening te hebben gehouden met de opmerkingen van de Fietsersbond.

Gazet van Antwerpen 17-08-2013 pag. 70

Anderhalf jaar werken aan nieuw Singelfietspad

Fietsersbond hekelt eenrichtingspaden en gebrek aan overleg bij ontwerpen plannen

 

Vanaf half september wordt er anderhalf jaar lang gewerkt aan de fietspaden langs de Singel, of de R10. Veel van die fietsstroken zijn nu nog in erbarmelijke staat. Goed nieuws dus dat er een ingreep komt, vindt de Antwerpse Fietsersbond. ‘Maar door het gebrek aan overleg zitten er veel fouten in de plannen. Dit is een gemiste kans.’

 

Ter hoogte van de Jan Van Gentstraat starten de werken op maandag 16 september. Systematisch schuiven ze op, want er komen nieuwe brede fietspaden, parkeerstroken én trottoirs op het hele stuk tussen de Scheldekaaien tot de Stenenbrug. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer is bouwheer en betaalt iets meer dan de helft van 8 miljoen euro voor het project. De rest wordt verdeeld tussen het stad- en districtsbestuur en het autonome gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen.

‘Na de werken kunnen fietsers en voetgangers zich veiliger en comfortabeler verplaatsen’, zegt Peter Bruyninckx van Wegen en Verkeer. Maar dat de nieuwe fietspaden enkelrichting zijn, knelt bij de Antwerpse Fietsersbond. ‘Het oversteken wordt heel slecht. Wie uit een zijweg komt, kan niet anders dan een grote omweg maken via een kruispunt om aan de overkant te geraken’, zegt Renaat Van Hoof, voorzitter van de Antwerpse afdeling. ‘Ten koste van de veiligheid zullen ze sowieso in twee richtingen gebruikt worden. Dat de kruispunten niet worden aangepakt, was eveneens één van de opmerkingen die de Fietsersbond nog op het laatste moment doorspeelde aan de betrokken overheden. ‘Net daar ontstaan dan de grootste problemen. We maakten op eigen initiatief deze opmerkingen over nadat het openbaar onderzoek al was afgerond.’ Door het gebrek aan overleg vreest de Fietsersbond een situatie die verre van optimaal is. ‘Dit is een gemiste kans.’

680 extra bomen

‘We begrijpen die opmerkingen, maar het was dit of niets. Financieel, maar ook qua lange procedures met de heraanleg van de kruispunten erbij. Het fietspad is ons eerste streven’, reageert Bruyninckx. ‘Voor de eenrichtingspaden is er net gekozen omdat de kruispunten niet worden aangepakt. Dubbel fietsverkeer kunnen die niet aan. Het is aan de fietsers om de verkeersregels te respecteren voor hun eigen veiligheid.’

Wegen en Verkeer zegt wel dat er met kleinere opmerkingen van de Fietsersbond rekening gehouden is.

De heraanleg van het fietspad is overigens een eerste stap om van het uitgestrekte gebied tussen binnen- en buitenstad een groene ruimte te maken.

Er komen 680 extra bomen en groene veiligheidsstroken langs het nieuwe fietspad. De werken zullen wellicht anderhalf jaar duren, maar verkeershinder blijft beperkt door de gefaseerde werfzones.

saskia castelyns
Het Nieuwsblad 16-08-2013
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130815_00693660

Tags: