Fijn stof informatiebericht van maandag 19 december 2016

kade rechteroever

Overschrijding van de fijn stof informatiedrempel, nu ook in Vlaanderen.

 

SITUATIE VANDAAG

Vandaag worden in de meetnetten(* De luchtkwaliteitsmeetnetten worden in Vlaanderen uitgebaat door de Vlaamse Milieumaatschappij (http://www.vmm.be), in Wallonië door l´Institut Scientifique de Service Public (http://www.issep.be ) en Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) ( http://airclimat.wallonie.be) en in Brussel door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (http://www.ibgebim.be).  van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10 concentratie ook in Vlaanderen hoger dan 50 μg/m³. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties om 08u00 bedroegen 60 μg/m³ in Vlaanderen, 33 μg/m³ in Wallonië en 56 μg/m³ in Brussel. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 μg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

 

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT vandaag en de volgende dagen

Vandaag en de volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van de luchtvervuiling (weinig wind en bijkomend een temperatuursinversie vanaf morgen dinsdag 20/12 en woensdag 21/12). Op basis van de laatste weersvoorspellingen zal vanaf donderdag de wind toenemen en voor betere dispersieomstandigheden in de atmosfeer zorgen. De huidige verwachting is dat donderdagavond de fijnstofconcentraties zullen dalen en dat er vrijdag geen overschrijdingen meer zullen zijn van de infodrempel. Dit zal moeten bevestigd worden in de luchtkwaliteitsvoorspellingen de volgende dagen.

 

Omdat verwacht wordt dat de meteorologische omstandigheden vandaag en ook de volgende dagen ongunstig blijven en omdat de kans groot is dat de gemiddelde PM10 concentraties in Brussel en Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 μg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.

 

ADVIEZEN BIJ OVERSCHRIJDING INFORMATIEDREMPEL

Voor meer informatie over de specifieke adviezen in de gewesten wordt verwezen naar de berichtgeving hierover door de afzonderlijke gewesten (zie websites en contactpersonen verder in dit bericht).

 

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

- vermindering van de ademhalingsfuncties

- toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)

- toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

 

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

MEER INFORMATIE OVER ADVIEZEN IN DE GEWESTEN en CONTACTPERSONEN

Vlaanderen:

 

Brussel:

 

Wallonië:

  • Kabinet van Minister C. Di Antonio : Mevrouw Marie Minet (woordvoerdster), GSM : 0479/88.84.75
  • http://www.awac.be/

 

IRCEL:

  • NL : de heer Frans Fierens tel. : 02/227.56.71 - GSM: 0494/62.91.40
  • FR : de heer Thierri de Vos tel : 02/227.57.04 of 02.227.57.02
  • http://www.irceline.be (via deze website kan u zich ook inschrijven om dit bericht via e-mail te ontvangen)

IRCEL 19-12-2016
http://www.irceline.be/nl/smog/smog_info/fijn-stof-informatiebericht-van-maandag-19-december-2016-update/view

Tags: