Fijn stof kost Belg jaar van zijn leven

kade rechteroever

Tot een jaar van ons leven verliezen we door de hoge concentraties fijn stof in ons land. Dat zeggen de Verenigde Naties. Toch lijkt er beterschap op komst.


Een nieuwe VN-studie bundelt de wetenschappelijke kennis over luchtvervuiling in Europa en Noord-Amerika en evalueert de maatregelen die daartegen zijn genomen. Zo hopen de onderzoekers overheden aan te sporen hun beleid bij te sturen.
Erg goed ziet het er voor ons land niet uit. Belgische stedelingen kampen met hoge concentraties fijn stof en leven gemiddeld negen tot twaalf maanden minder lang. De rest van het land moet zes tot negen maanden inleveren. Enkel het uiterste zuiden doet het met vier tot zes maanden verlies iets beter.


Te slappe normen


Toch zijn we op de goede weg, benadrukt Bart Fierens van Ircel, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu. "Het is een hardnekkig misverstand dat de luchtkwaliteit in ons land slechter is dan pakweg twintig jaar geleden." Dat fijn stof in ons land een hardnekkig probleem is, is bekend. We leven dicht op elkaar, zitten met een dichtgeslibd wegennet en beschikken over een intensieve industrie- en landbouwsector. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn navenant. Fijn stof leidt tot infecties aan de luchtwegen, hartklachten en kanker.


Maar de laatste jaren is de situatie fel verbeterd. Zo haalden we in december 2015 voor het eerst de fijnstofnormen van de Europese Unie. Met dank aan maatregelen zoals een verplichte roetfilter voor dieselwagens, strenge normen voor verwarmingstoestellen en schonere productieprocessen in industrie en landbouw.


Maar de cijfers van de VN spreken voor zich. De Europese normen beschermen ons niet voldoende. Ook Fierens stelt zich vragen bij het Europese beleid. "De normen voor fijn stof van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn bijvoorbeeld veel strenger dan de Europese."
De fijnstofcijfers van de VN moeten we wel met een korrel zout nemen. "Die zijn gebaseerd op satellietbeelden, en die zijn niet erg nauwkeurig. Ze worden beïnvloed door het weer en het seizoen" legt Fierens uit. "De grootteorde klopt, maar vergelijkingen maken met andere landen is moeilijk."

(WS)
De Morgen 04-06-2016 pag. 7

Tags: