Fijn stof in Vlaanderen in 2014

kade rechteroever

nvdr: Hoe snel zijn we tevreden in Vlaanderen? "Slechts" 33 dagen verhoogde fijnstofconcentratie (PM10) voor de straatkant van Borgerhout? Mensen die daar wonen ademen dat wel allemaal in!

 En hoe! (zie de waarden van maart 2014)

 Voor een structurele verbetering van onze luchtkwaliteit zouden politici de snelheidsbeperking die wordt toegepast tijdens een smogalarm definitief moeten maken. Dit heeft een significante impact op de uitstoot van roetdeeltjes. De echte boosdoeners zijn de verdieseling van het wagenpark en salariswagens.

Concentraties fijn stof op laagste niveau sinds 1997
In 2014 zijn er geen fijnstofoverschrijdingen genoteerd in Vlaanderen. Dat is de eerste keer sinds het begin van de metingen in 1997. In 2013 waren er nog overschrijdingen in drie meetstations. "Over een periode van tien jaar is er 2% minder uitstoot geregistreerd", zegt Katrien Smet, de woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Opmerkelijk daarbij is dat het aandeel van de gezinnen voor de productie van fijn stof toeneemt, terwijl het aandeel van de bedrijven afneemt. Dat komt onder meer doordat er meer auto's op de weg zijn." Ook de weersomstandigheden kunnen het aandeel van fijn stof verminderen. "Zo kan de aanvoer van lucht boven de Atlantische Oceaan onze lucht properder maken", zegt Katrien Smet.
Het Laatste Nieuws 30-12-2014 pag. 7Geen overschrijding fijnstof in 2014

In 2014 zijn er voor het eerst geen overschrijdingen van de Europese normen voor fijnstof genoteerd in Vlaanderen. In 2013 waren er nog overschrijdingen in drie meetstations. "Opmerkelijk is dat het aandeel van de gezinnen voor de productie van fijn stof toeneemt, terwijl het aandeel van de bedrijven afneemt. Naast de positieve trend van minder verwarming met steenkool, is er een toename van houtverbranding door meer gebruik van houtkachels en open haarden." Ook de weersomstandigheden kunnen het aandeel verminderen. "Zo kan bijvoorbeeld de aanvoer van lucht boven de Atlantische Oceaan onze lucht properder maken", zegt Katrien Smet.
Gazet van Antwerpen 30-12-2014 pag. 4

Nooit eerder zo weinig fijn stof in Vlaamse lucht

Baalt u van wind en regen? Helemaal onterecht: het weer heeft er mee voor gezorgd dat 2014 weinig fijn-stofpieken gekend heeft.


BRUSSEL Tenzij de laatste twee dagen van het jaar nog roet in het eten gooien, zal 2014 een heel gunstig jaar worden wat fijn stof in de lucht betreft. In Vlaanderen is in geen enkel meetstation de Europese norm overschreden. Die houdt in dat er hooguit 35 dagen per jaar meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter in de lucht mag hangen. Dat is sinds 1997, het begin van de metingen, nog nooit gebeurd.


Opmerkelijk, want krijgen we niet voortdurend te horen dat Vlaanderen een van de slechtste leerlingen is in de Europese klas als het op fijn stof aankomt? 'Dit is inderdaad positief nieuws', zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 'maar we moeten ons toch hoeden voor een hoerastemming. Er blijft nog te veel fijn stof in de lucht hangen. We konden al sinds 2005 niet voldoen aan de Europese eisen. Europa kijkt naar de lidstaten, niet naar de gewesten. Als een van de Waalse meetstations wel een overschrijding kent - en daar ziet het toch naar uit - kan ons land nog altijd op de vingers getikt worden.'
Smet wijst erop dat de trend inzake luchtvervuiling met fijn stof de jongste jaren de goeie kant opging. In 2013 waren er op drie plaatsen overschrijdingen, in 2011 nog op vijftien plaatsen. De uitstoot is over tien jaar bekeken met twee procent gedaald.
Voor veel vervuilende stoffen heeft Vlaanderen een spectaculaire verbetering meegemaakt, voor fijn stof gaat het trager.
Behalve de 35 dagen-norm blijven we ook onder de jaarnorm van 40 microgram per kubieke meter, maar dat is niet voor de eerste keer.
De bedrijven hebben met goed gevolg inspanningen gedaan, nu zijn het de gezinnen van wie de uitstoot toeneemt. Er wordt thuis in toenemende mate hout gestookt in kachels en open haarden en we leggen allemaal samen ook meer kilometers af.


Zeelucht
De VMM heeft de gegevens voor 2014 nog niet geanalyseerd. Toch kan Smet al enkele mogelijke verklaringen voor het goede resultaat geven. 'Het weer speelde een aanzienlijke rol. Zo hebben we tot dusver een zachte maand december meegemaakt met veel wind uit de goede richting, zeg maar uit het westen. Ook in het voorjaar hadden we veel Atlantische luchtstromingen die schone zeelucht aanvoerden.' Slecht weer (nat, winderig) betekent meestal goed nieuws van het fijn-stoffront.
'Maar je kunt niet alles aan het weer toeschrijven', zegt Smet. 'Het beleid haalt wel degelijk iets uit. In Gent en Antwerpen waar we traditioneel hoge pieken hadden, doen die zich nu veel minder vaak voor.'
Sinds 2005 is er een Vlaams stofplan, met onder meer de snelheidsbeperking tot 90 km per uur op snelwegen bij smogalarm. Er zijn ook actieplannen voor bijvoorbeeld Antwerpen (stad en haven) en voor industriële hotspots zoals de Gentse kanaalzone.
Behalve fijn stof is ook de uitstoot van stikstofdioxiden (NOx) een hardnekkig probleem waar Vlaanderen mee worstelt.

(ty)
De Standaard 30-12-2014 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141229_01451302

Tags: