Fijnstof is een dieselprobleem

kade rechteroever

"Vlaanderen stikt in eigen luchtvervuiling" zegt sportarts Christophe Depamelaere in de Artsenkrant.

"Diesel kost Vlaanderen jaarlijks 5,22 miljard in de gezondheidszorg. Brussel kent de hoogste babysterfte en stijging van het aantal prematuren van Europa, en in de risicotabel van hart- en vaatziektes kleurt België veel roder dan het Europese gemiddelde. Talloze kleuters zitten aan de astmapuffer. Maar niemand legt het verband" legt hij uit in de Standaard. Fijnstof is een dieselprobleem.

Fijnstof verhoogt kans op longkanker met 20%. Daarom pleit het Longfonds dat geen scholen naast drukke wegen worden gebouwd.
Dit vormt een geheel dat weinig aan de verbeelding overlaat: longkanker, veroorzaakt door fijnstof (met hieraan geabsorbeerde carcinogenen (diesel)PAKs en (diesel)stikstofderivaten zoals nitrosamines en nitroPAKs), veroorzaakt door onze grote voorliefde voor 'goedkope diesel'....

Pak de problemen aan bij de bron. De oplossing blijft: minder verkeer. Frans Fierens van de Vlaamse Milieumaatschappij bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu over het experiment om lucht te zuiveren in tunnels vandaag in De Morgen:

minder diesel, meer groen en een preliminaire 'luchttoets' cfr watertoets

Depamelaere is sterk ontgoocheld in de ESCAPE studie die weliswaar de link fijnstof - adenoCA longkanker bewijst, maar 'vergeet' concreet de vinger op de wonde te leggen: het schadelijke fijnstof is een DIESELPROBLEEM.

Ook de REVIHAAP studie van de WGO wijst duidelijk op het gevaar van de kankerverwekkende PAKs maar gebruikt vervolgens een veiligheidslimiet die 100x boven de Amerikaanse ligt. Als inderdaad 80% van de Europese bevolking is blootgesteld aan onverantwoorde fijnstofconcentraties, wordt het hoog tijd een remediërende aanpak op de agenda te plaatsen. Hij plaatste enkele 'belangrijke passages' in het fluo, zowel in de ESCAPE (zie lungcancer fluo p.1, p.8 en 'comment'),  als REVIHAAP studie (zie p.1 en p.138: slechts enkele pagina's behandelen kankerrisico diesel...) !

dieselstikstof fluo.pdf (2,23MB)
NOx afwijking artikelfluo.pdf (0,98MB)
WHO REVIHAAP fluo.pdf (2,67MB)
lungcancer fluo.pdf (1,02MB)
 

OESO milieuvooruitzichten tot 2050. De gevolgen van gebrek aan actie

de OESO rapporteerde in haar 'Environmental Outlook 2050' dat de beschaafde OESO landen weliswaar minder onheil door luchtpollutie hoeven te verwachten dan de zogenaamde BRIC landen, doch wij met onze verouderde bevolking allerminst op onze lauweren moeten rusten. Het ground-level OZON (inderdaad opnieuw een 'dieselstikstofderivaat' dat voornamelijk ontstaat op verkeersluwe tijden en plaatsen) zou blijkbaar vooral een 'lever'/hefboom op onze vergrijzingsfaktuur meebrengen.

 

De wereldbevolking is de afgelopen veertig jaar sterk gegroeid en veel welvarender geworden. De wereldeconomie is meer dan verdrievoudigd en de bevolking is sinds 1970 met meer dan 3 miljard mensen toegenomen. Deze groei heeft echter geleid tot milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Als we op de huidige manier willen blijven doorgroeien, leggen we een toenemend beslag op onze natuurlijke hulpbronnen. Uiteindelijk kan dit de onze ontwikkeling ondermijnen.

De OECD Environmental Outlook to 2050 stelt de vraag “Wat zal er de komende veertig jaar gebeuren?” Op basis van gezamenlijke modellering door de OESO en het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt vooruit gekeken naar het jaar 2050 om te zien wat demografische en economische trends kunnen betekenen voor het milieu mocht de wereld geen strikter groen beleid voeren. Ook wordt onderzocht welke beleidsmaatregelen dat vooruitzicht zouden kunnen verbeteren. Deze Outlook richt zich op vier thema's: klimaatverandering, biodiversiteit, zoet water en de gezondheidsimplicaties van vervuiling. Deze vier belangrijke milieuproblemen kregen in de vorige Environmental Outlook to 2030 (OESO, 2008) al een 'Rood licht', omdat ze dringend om aandacht vroegen.

De volledige samenvatting kan u lezen in onze gezondheidsrubriek.

Read the complete English version on OECD iLibrary !
OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264122246-en

 

27-07-2013

Voor meer gezondheidsdcumenten, zie de gezondheidsrubriek van Ademloos: http://www.ademloos.be/gezondheid

Tags: