Fijnstof: informatiebericht van donderdag 9 februari 2017

kade rechteroever

 

 

SITUATIE VANDAAG

 

Vandaag worden in de meetnetten(*) van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10 concentratie in Vlaanderen en in Brussel hoger dan 50 μg/m³. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties om 11u00 bedroegen 64 μg/m³ in Vlaanderen, 51 μg/m³ in Brussel en 47 μg/m³ in Wallonië ten noorden van de Samber en Maasvallei (42 μg/m³ in het ganse Waalse gewest). PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 μg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de uitstoot van luchtvervuiling die omwille van de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. De hoge PM2.5/PM10 verhouding en de hoge relatieve vochtigheid wijst erop dat ook de vorming van secundair fijn stof mogelijk een rol speelt. De hoogste fijnstofconcentraties worden gemeten in het noorden/noordwesten van het land en in de Maasvallei rond Luik.

 

 

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT vandaag en de volgende dagen

 

Vandaag blijven de meteorologische omstandigheden relatief ongunstig voor de verdunning van fijn stof (continentale luchtstromingen en weinig wind). De verwachting is dat de PM10 concentraties de volgende 24 uur hoger zullen blijven dan 50 μg/m³ als 24-uurgemiddelde in Vlaanderen en Brussel. Of de fijnstofconcentraties ook de volgende dagen boven de informatiedrempel zullen blijven valt echter nog af te wachten. Dit zal duidelijker worden de volgende dagen.

Indien de drempel de volgende uren ook in Wallonië wordt overschreden, zal een nieuw bericht worden verstuurd.

Omdat verwacht wordt dat de meteorologische omstandigheden vandaag ongunstig blijven en omdat de kans groot is dat de gemiddelde PM10 concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 μg/m³ wordt de bevolking geïformeerd.

 

ADVIEZEN BIJ OVERSCHRIJDING INFORMATIEDREMPEL

Voor meer informatie over de specifieke adviezen in de gewesten wordt verwezen naar de berichtgeving hierover door de afzonderlijke gewesten (zie websites en contactpersonen verder in dit bericht).

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

  • - vermindering van de ademhalingsfuncties
  • - toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
  • - toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

 

MEER INFORMATIE OVER ADVIEZEN IN DE GEWESTEN en CONTACTPERSONEN

Vlaanderen:

  • - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mevrouw Katrien Smet – GSM: 0473/99.28.70 http://www.vmm.be

Brussel:

Wallonië:

- Kabinet van Minister C. Di Antonio : Mevrouw Marie Minet (woordvoerdster), GSM : 0479/88.84.75

- http://www.awac.be/

IRCEL:

  • - NL : de heer Frans Fierens tel. : 02/227.56.71 - GSM: 0494/62.91.40
  • - FR : de heer Philippe Maetz tel : 02/227.56.78 of 02.227.57.02
  • - http://www.irceline.be (via deze website kan u zich ook inschrijven om dit bericht via e-mail te ontvangen)

IRCEL 09-02-2017
http://www.irceline.be/nl/smog/smog_info/fijn-stof-informatiebericht-van-donderdag-9-februari-2017/view

Tags: