Geen beroep meer tegen milieuvergunning gevangenis

kade rechteroever

Beveren Staatssecretaris Verherstraeten reikt opnieuw de hand aan de actiecomités en vraagt om de Staat niet langer nodeloos op kosten te jagen.

In een arrest van de Raad van State van vrijdag stelt de Raad afstand van geding vast van de actiegroepen Abllo, Straatego en Ademloos in hun beroep tegen de milieuvergunning voor de gevangenis van Beveren. Na de verwerping van hun beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning is nu ook de procedure tegen de milieuvergunning definitief afgelopen.

Van de zeven door de actiecomités opgestarte procedures lopen er nu nog twee. Vooreerst is er het beroep tot vernietiging van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij de Raad van State, en daarvan vraagt de auditeur de verwerping ervan. En verder is er een milieustakingsvordering bij het hof van beroep in Gent, nadat de zaak in eerste aanleg verworpen werd in Dendermonde.

6 maanden vertraging

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Leen Dierick (CD&V) bleek vorige maand trouwens dat de juridische stappen van de actiecomités hebben geleid tot zes maanden vertraging. Daardoor heeft de Regie der Gebouwen (RG) al 538.678 euro boetes moeten betalen aan het consortium. Daarnaast maakte de RG 56.307,46 euro advocatenkosten. In totaal heeft het verzet van de actiecomités bijna 600.000 euro extra kosten voor de staatskas gecreëerd.

Staatssecretaris voor Staatshervorming en de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V): 'Dit zijn enorme bedragen, die nodeloos werden uitgegeven door de gemeenschap. Maar ik blijf mijn hand uitsteken naar de actiecomités en vraag hen opnieuw om de juridische strijd tegen de gevangenis van Beveren te staken, gelet op de dringende noodzaak aan celcapaciteit in ons land.'

De bouwwerken zijn in maart 2012 van start gegaan, intussen is de ruwbouw al klaar. Tegen 15 februari wordt het dak op het gebouw gelegd en zal de nieuwe gevangenis wind- en waterdicht zijn. (pvl)

Paul Van Landeghem
Het Nieuwsblad Waasland 16-01-2013 pag. 23

Tags: