"Geen enkel plan biedt nu oplossing voor fileprobleem"

kade rechteroever

Op basis van het momenteel gekende studiemateriaal rond de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) voor het Oosterweeldossier, werkt geen enkel van de onderzochte scenario's zonder bijkomende voorwaarden als tol, trajectheffing of specifieke verkeerssignalisatie.

Dat concluderen Ademloos en stRaten-generaal na een wat grondigere analyse van het voortgangsrapport dat op 30 mei werd vrijgegeven en in het Vlaams parlement gepresenteerd. De communicatie van het Vlaams Verkeerscentrum over het rapport noemen de actiegroepen daarom voorbarig en misleidend.

Verkeerslast
In de lopende MER-procedure werd onlangs de derde van vier onderzoeksfasen afgerond. Daarin werden de infrastructurele ingrepen bij de Oosterweelverbinding en alternatieven zoals het Meccanotracé getest op hun theoretische impact op de verkeerslast. In de laatste fase, waarover ten vroegste eind dit jaar een rapport verwacht wordt, worden ook de zogenaamde verkeerssturende maatregelen opgenomen die bij elk van de plannen horen, zoals bijvoorbeeld een tol voor vrachtvervoer of een trajectheffing.

"De belangrijkste conclusie vandaag is dat zonder die maatregelen geen enkel scenario werkt", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal, die erop wijst dat er noch op vlak van absoluut verkeersvolume noch inzake de verzadiging op elk punt van de Antwerpse ring echt gunstige cijfers in het voortgangsrapport staan. "Nu al zeggen dat de Oosterweelverbinding het enige traject is dat het verkeer op de ring vermindert, is dus voorbarig en misleidend", vindt Claeys, zelf verdediger van het Meccanotracé.

Ademloos en stRaten-generaal betreuren tenslotte dat het Vlaams Verkeerscentrum, dat enkel naar doorstroming zou kijken, telkens weer de communicatie doet over het MER-studiemateriaal en niet de dienst-MER zelf, "die een totaalbeeld moet opstellen".

bron: Belga
Gazet van Antwerpen 13-06-2013
http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/geen-enkel-plan-biedt-nu-oplossing-voor-fileprobleem.aspx


StRaten-generaal: "Geen enkel plan lost fileprobleem op"

Volgens de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal heeft het Vlaams Verkeerscentrum foutieve informatie meegedeeld tijdens de bespreking van het Oosterweeldossier in het Vlaams parlement. "Volgens het centrum is de Oosterweelverbinding de enige oplossing voor het fileprobleem. Uit het gekende studiemateriaal blijkt echter dat géén enkel van de voorgestelde scenario's een oplossing biedt", aldus Manu Claeys van stRaten-generaal.

De actiegroep stRaten-generaal maakte begin vorige week al duidelijk niet opgezet te zijn met de manier waarop het Vlaams Verkeerscentrum op 30 mei in het parlement rapporteerde over de tussentijdse verkeersmodelleringen van het milieueffectenonderzoek (MER). Volgens hen praatte het Vlaams Verkeerscentrum toen de Vlaamse regering naar de mond door het Oosterweeldossier in een goed daglicht te stellen.

Nu de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal het voortgangsrapport tot in de puntjes hebben geanalyseerd, kwamen ze tot de verontrustende vaststelling dat het Vlaams Verkeerscentrum zelfs foutieve informatie heeft verspreid.

"In het rapport over de derde fase, waar enkel de infrastructurele ingrepen bij de verschillende scenario's getest werden op hun theoretische impact op de verkeerslast, staat dat momenteel geen van de 28 scenario's zonder bijkomende voorwaarden als tol, trajectheffing of specifieke verkeerssignalisatie, zou werken", zegt Manu Claeys, zelf verdediger van het Meccanotracé.
"Dat betekent dus ook niet de Oosterweelverbinding.

Toch verklaarde het Vlaams Verkeerscentrum aan het parlement en de pers dat de Oosterweelverbinding als enige een oplossing kan bieden voor het fileprobleem. Dit is ronduit voorbarig en misleidend."

Eind dit jaar

De resultaten van de vierde en laatste fase van het milieu-effectenrapportage, waarbij ook de zogenaamde verkeerssturende maatregelen in de studie zullen opgenomen worden, worden ten vroegste eind dit jaar verwacht. Tot dan zal het parlement volgens Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a) geen voorbarige conclusies trekken. "Momenteel werd slechts een deel van de puzzel blootgelegd", zegt hij. "Pas wanneer we het volledige plaatje hebben gezien, zullen we tot de slotsom komen."

(TVCA)
Het Laatste Nieuws 13-06-2013 pag. 17

Tags: