Geen steenkoolcentrale in haven van Antwerpen

kade rechteroever

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

De Duitse energiereus diende in mei 2010 een milieuvergunningsaanvraag in bij de provincie Antwerpen. Die werd geweigerd omdat de centrale jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 zou uitstoten. Dat komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen auto's. E.ON kon volgens de provincie onvoldoende garanties voorleggen om die lokale milieu-impact op te vangen.

E.ON ging vervolgens in beroep bij de bevoegde Vlaamse minister, Joke Schauvliege. Die heeft nu beslist om het beroep ongegrond te verklaren. Schauvliege verwijst naar de problemen die er nu al zijn met de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven. In Vlaanderen zijn er twee plaatsen waar de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (stikstofoxiden) wordt overschreden en dat zijn de agglomeratie Antwerpen en de haven van Antwerpen, zo luidt het.

 
De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt zijn "zeer tevreden" met de beslissing. "Wij zijn bijzonder verheugd dat de minister niet gezwicht is voor de druk van energiereus E.ON. Nu er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen komt, vermijdt de minister een uitstoot van 6 miljoen extra CO2 per jaar. Dit kan alleen maar toegejuicht worden in deze tijden van klimaatverandering", stellen de organisaties in een persbericht.

Het energiebedrijf E.ON wil nog niet uitgebreid reageren. Het bedrijf gaat de beslissing analiseren in de komende dagen. "Wij hebben het ook pas vanmiddag vernomen. Dit verrast ons", zegt woordvoerder Tom De Bruyckere.

"De informatie die we nu hebben, is bovendien nog heel beperkt. We willen eerst zien wat de argumentatie hiervoor is alvorens we beslissen wat we doen. In principe kunnen we nog naar de Raad van State, maar het is te vroeg om daarover uitspraken te doen", aldus De Bruyckere.

VRT Nieuws 02-12-2011
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/111202_Steenkoolcentrale

 

Geen vergunning voor steenkoolcentrale E.ON

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) weigert de milieuvergunning voor een megasteenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Het gaat om een project van 1,5 miljard euro van de Duitse energiereus E.ON E.ON kreeg anderhalf jaar geleden een productievergunning van federaal minister van Energie Paul Magnette (PS). Maar het bedrijf zag zijn milieuvergunningen geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Daarop ging E.ON in beroep, bij minister Schauvliege. Zij heeft dit beroep vandaag ongegrond verklaard. Schauvliege vreest dat de centrale een negatieve impact zal hebben op de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden (NOx) in het Antwerpse havengebied. De concentraties daarvan zijn nu al erg hoog in die regio.

De centrale van E.ON was gepland op de terreinen van de chemiebedrijven Bayer en Lanxess. Ze zou een omvang van 1.100 megawatt krijgen en ruim 8 procent van de Belgische elektriciteitsvraag kunnen dekken. E.ON was van plan om de geproduceerde CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan, wanneer daarvoor de nodige technologie beschikbaar werd.

E.ON reageerde nog niet op de recente beslissing.

 

David Adriaen
De Tijd 02-12-2011
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Geen_vergunning_voor_steenkoolcentrale_E_ON.9133822-3088.art

 

 

Geen milieuvergunning voor E.ON-steenkoolcentrale in Antwerpse haven

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale van de Duitse energiereus E.ON in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het Antwerpse havengebied.

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zo'n 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.
 
De Duitse energiereus diende in mei 2010 een milieuvergunningsaanvraag in bij de provincie Antwerpen. De deputatie weigerde die vergunning, met name omdat de centrale jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 zou uitstoten of een equivalent van 3 miljoen auto's. E.ON kon volgens de provincie onvoldoende garanties voorleggen om de lokale milieu-impact op te vangen.
 
E.ON ging bij de bevoegde Vlaamse minister, Joke Schauvliege, in beroep tegen de weigering. Die besliste nu het beroep ongegrond te verklaren. Schauvliege verwijst naar de problemen die er nu al zijn met de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven, met name op het vlak van NOx en fijn stof. Uit cijfers blijkt ook dat er in Vlaanderen twee plaatsen zijn waar de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (stikstofoxiden) wordt overschreden en dat zijn de agglomeratie Antwerpen en de haven van Antwerpen.

Verrast
Energiebedrijf E.ON zegt de komende dagen de beslissing van de Vlaamse regering om zijn geplande steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geen milieuvergunning te verlenen, te willen analiseren.

Woordvoerder Tom De Bruyckere zegt dat het nieuws E.ON "overvalt" maar dat het bedrijf nog niet uitgebreid wil reageren. "Wij hebben het ook pas vanmiddag vernomen. Dit verrast ons."

"De informatie die we nu hebben, is bovendien nog heel beperkt. We willen eerst zien wat de argumentatie hiervoor is alvorens we beslissen wat we doen. In principe kunnen we nog naar de Raad van State, maar het is te vroeg om daarover uitspraken te doen", aldus De Bruyckere.

Verheugd
De Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt zijn "zeer tevreden" met de beslissing van Joke Schauvliege om de milieuvergunning voor een nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen te weigeren.

"Wij zijn bijzonder verheugd dat de minister niet gezwicht is voor de druk van energiereus E.ON. Nu er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen komt, vermijdt de minister een uitstoot 6 miljoen extra CO2 per jaar. Dit kan alleen maar toegejuicht worden in deze tijden van klimaatverandering", stellen de BBL en Natuurpunt in een persbericht.
(belga/kve)
De Morgen 02-12-2011
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1357273/2011/12/02/Geen-milieuvergunning-voor-E-ON-steenkoolcentrale-in-Antwerpse-haven.dhtml

 

Geen vergunning voor steenkoolcentrale in Antwerpen

Het Duitse energiebedrijf E.On krijgt ook van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege geen vergunning om een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven uit te baten. Eerder had de provincie Antwerpen al een vergunning geweigerd.

De centrale zou een vermogen van 1.100 megawatt krijgen.Dat zou overeen komen met zowat 8% van de elektriciteitsbehoefte van België.

Volgens Schauvliege zou het project te hoge uitstoten van stikstofoxide en fijn stof veroorzaken.

Ook voor CO2 stelt zich een probleem. De grenswaarde van 40 µg/m³ die Europa tegen 2015 voor stiktofdioxiden oplegt, wordt in Vlaanderen op dit moment al in twee zones overschreden: in de aglommeratie Antwerpen en in de haven van Antwerpen. Een steenkoolcentrale zou dat alleen maar erger maken. Die zou immers 6 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten.

JVG
Gazet van Antwerpen 02-12-2011
http://www.gva.be/antwerpen/geen-vergunning-voor-steenkoolcentrale-in-antwerpen-2.aspx

Tags: