Gemeente bezorgd om aanleg R11bis

kade rechteroever

Bijkomend onderzoek aanleg A102-R11bis gevraagd

De Vlaamse regering plant een aantal infrastructuurwerken in en rond Antwerpen in het kader van het Masterplan 2020. De bereikbaarheid van de haven en de verschillende delen van Antwerpen moeten zo verbeterd worden.
Eén van deze maatregelen is de aanleg van de R11bis en de A102 om de ring te ontlasten en de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in het oosten van Antwerpen te verbeteren.
Vooraleer de werken starten, moet een MER (milieueffectenrapport) en een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) worden opgemaakt.
In de kennisgeving van het milieueffectenrapport wordt beschreven wat men precies wenst te onderzoeken. Voor de R11bis moeten naast het basistracé nog twee alternatieven onderzocht worden.
Het tweede voorziet in een meer zuidelijk aansluiting van de R11bis op de E19 via de grens met Kontich en Edegem. Daarbij laat men de mogelijkheid open om de nieuw aan te leggen R11bis al dan niet aan te sluiten op de N171 (expresweg) ter hoogte van de Boniverlei in Edegem.
Het gemeentebestuur van Rumst vraagt in deze fase van het onderzoek dan ook om alle mogelijke effecten te onderzoeken.
JW
Gazet van Antwerpen 19-02-2014 pag. 17

 

RUMST - Het schepencollege maakt zich zorgen over de mogelijke plannen van de Vlaamse regering voor de aanleg van de R11bis.

 

De aanleg van de A102 en de R11bis kadert in het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering. Het doel van dat plan is de bereikbaarheid van de haven en van de verschillende delen van het Antwerpse stadsgewest te verbeteren. Eén van de maatregelen is de aanleg van de R11bis en de A102 om de Antwerpse ring te ontlasten. En om zo ook de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de Antwerpse oostrand te verbeteren. De A102 verbindt de E19-noord met de E313/E34 via een tracé tussen Merksem en Deurne enerzijds en Schoten en Wijnegem anderzijds. De R11bis vormt het verlengde van de A102, vanaf de E131/E34 in Wommelgem en loopt door Borsbeek en Mortsel tot aan de E19-zuid in Wilrijk.

Eerst moet een milieueffectenrapport (MER) en een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt worden. In de kennisgeving van het MER voor de R11bis staat dat naast het basistracé nog twee alternatieven wil onderzoeken, onder meer een meer zuidelijke aansluiting van de R11bis op de E19, via de grens met Kontich en Edegem.

‘Ook de mogelijkheid om de nieuw aan te leggen R11bis al dan niet aan te sluiten op de N171, ter hoogte van de Boniverlei in Edegem blijft open. Dit kan een belangrijke impact hebben op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de ook nog nieuw aan te leggen N171 tussen Kontich en de A12. We vragen, in deze fase van het onderzoek, dan ook om alle mogelijke effecten, voor alle voorgestelde alternatieven, grondig te onderzoeken’, zegt schepen van Mobiliteit Geert Van der Auwera (CD&V).

(kln) KRISTOF LAUWERS

Het Nieuwsblad 18-02-2014
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140217_00984023

Tags: