Gevangenis Melsele

kade rechteroever

Begin juli 2011 legde Natuurpunt WAL bij het Beverse college van burgemeester en schepenen samen met Ademloos, stRaten-generaal en ABLLO klacht neer tegen de bouw- en milieuvergunning voor de gevangenis op het grondgebied van Beveren, KMO zone, grenzend aan de gemeente Zwijndrecht. Wij verzetten ons uitdrukkelijk tegen de plannen tot het bouwen van een gevangenis in Beveren op de voorziene plaats en op deze wijze, namelijk dwars op de mogelijk toekomstige aansluiting van het Meccanotracé op de E17. Daarvoor hebben we een tiental argumenten. De belangrijkste op een rijtje:

a. het BAM-tracé werd in 2009 door de Antwerpenaar weggestemd; alle pistes voor andere tracés en bij voorkeur het Meccano moeten open blijven;

b. de lawaai- en fijn stofoverlast in Zwijndrecht en Linkeroever zal door het behoud van het BAM-tracé toenemen omdat het BAM-tracé leidt tot een intensiever gebruik van deze gemeenten als doorgangspunt voor het lokale en internationale verkeer;

c. de vernietiging van ca. 140 ha natuurgebied in Zwijndrecht, Linker- en Rechteroever, die aan het BAM-tracé gebonden zijn en met het Meccano-tracé voorkomen kunnen worden. Hiertegen werd o.m. door onze vereniging onlangs klacht neergelegd bij de Raad van State;

d. de grote onzorgvuldigheid waarmee de inspraak in de problematiek rond de gevangenis werd georganiseerd was 'inspraak op schijnniveau'. Immers op de dag van de eerste publieksinfo werd het bouwcontract getekend. Het cynisme is daarbij grensverleggend in de verklaring van ontslagnemend minister van Justitie: "Wij zullen met genoegen de boetes betalen die kunnen ontstaan door de tekening van dit contract."

Natuurpunt WAL is volstrekt niet tegen de inplanting van een gevangenis in de regio. Vraag is of men hiervoor opnieuw open (KMO)gebied moet opofferen? Wellicht is er binnen de reeds bebouwde zones een geschikter terrein te vinden...!

Half september 2011 dienden de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en het Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) een milieustakingsvordering in bij de rechtbank. Ze vragen dat de bouw van de gevangenis in Beveren wordt opgeschort, om zo de kansen voor de aanleg van een Meccano-tracé te vrijwaren. De gevangenis l00 m opschuiven volstaat om alle opties open te houden. Door te weigeren de gevangenis op te schuiven veroordeelt de overheid Antwerpen tot permanente files en een bijkomende stoflong. Wanneer onverhoopt toch met de bouw van de gevangenis zou worden begonnen (13 oktober 2011!), moet heel Antwerpen en het Waasland beseffen wat daarvan het gevolg is i.v.m. Meccano en gezondheid.

Natuurpunt WAL
Groenlink 04-10-2011
 

Tags: