Gevangenis Wat ú denkt

kade rechteroever

Minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft nu ook een milieuvergunning afgeleverd voor de gevangenis van Beveren, pal op het traject van het Meccanotracé. Men zou over drie weken kunnen beginnen bouwen. En dat terwijl het Meccanotracé volop in concurrentie gaat met de Oosterweelverbinding via een milieu-effectenrapport dat nog in onderzoek is. Dat de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening vond dat die gevangenis rustig 70 meter had kunnen opgeschoven worden om de bouw van de Meccano mogelijk te maken, had ook haar collega Philippe Muyters (N-VA) niet gestoord bij het afgeven van de stedenbouwkundige vergunning.
Negatieve adviezen, volksraadplegingen, lijvige rapporten, internationale studies: het heeft allemaal geen belang. Antwerpen moet in de wurggreep van het verkeer gehouden worden en de Vlaming zal nog zeer lang in de file staan.
Wie wordt daar beter van?

IVAN DERYCKE, BURGERHOUT
Gazet van Antwerpen 06-03-2012 pag. 55

 

 

Het Meccano-tracé dat voor Antwerpen de ‘verademing’ betekende, wordt gegijzeld door de inplanting van een gevangenis!? Onbegrijpelijk dat de grote Antwerpse politieke excellenties hier geen bezwaar tegen optekenden.

YVES STEENSSENS, SINT-GILLIS-WAAS
Gazet van Antwerpen 06-03-2012 pag. 55
 

Tags: