Gezonde lucht voor kwetsbare groepen

kade rechteroever

Omdat iedereen recht heeft op de bescherming van de gezondheid en een gezond leefmilieu wil Childproof dat er nu werk wordt gemaakt van de bescherming van de gezondheid ten aanzien van verkeersverontreiniging, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen binnen onze maatschappij. Childproof maakte zijn standpunt bekend op een persconferentie op 6 maart. Het standpunt wordt alvast gedragen door 15 maatschappelijke organisaties en 6 wetenschappers.

Indien een beleid is afgestemd op de meest kwetsbare groepen zal eenieder daarmee gebaat zijn (het ‘design for all’ principe). Kinderen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van het milieu op de gezondheid. Voor kinderen is het proces van groei en ontwikkeling belangrijk voor de gezondheid en blootstelling aan luchtverontreiniging op kritieke momenten, de zogenaamde tijdsvensters, kunnen langdurige gevolgen hebben voor de toekomstige gezondheid van die kinderen. Milieuvervuiling kan de gezondheid van kinderen hypothekeren en daar moet een halt aan toegeroepen worden.

Op de perconferentie hielden volgende experten/stakeholders een uiteenzetting:

 • Prof. dr. Jean-Jacques Cassiman, Voorzitter Vlaamse Liga tegen Kanker: verwelkoming
 • Prof. dr. Manu Keirse, Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond: voorstelling platform Childproof
 • Prof. dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent
 • Dr. Wouter Arrazola de Oñate, VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
 • Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
 • Greet Bergmans, juriste: voorstelling Childproof standpunt

De volgende organisaties en wetenschappers ondersteunen het standpunt:

 • Allergienet
 • Alliance for Childhood European Network Group
 • Ademloos
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Fédération Inter Environnement Wallonie
 • Gezinsbond
 • Geneeskunde voor het Volk
 • Gents Milieu Front
 • Logo Oost-Brabant
 • Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
 • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
 • Vlaamse Liga tegen Kanker
 • Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
 • Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Women in Europe for a Common Future

Individuen:

 • Prof. Dr. Catherine Bouland, Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles
 • Prof. Dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent
 • Prof. Dr. Benoit Nemery, Professor Toxicologie en Arbeidsgeneeskunde, KU Leuven
 • Prof. Dr. Tim Nawrot, Hoofddocent UHasselt/KU Leuven
 • Dr. Marc Goethals, Cardioloog
 • Dr. Christophe Depamelaere, huisarts en sportarts

Gezinsbond 10 maart 2014

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2794:Verkeersverontreiniging&catid=225:e-bulletinkindnorm&Itemid=490

Tags: