Gezondheid inwoners Zwijndrecht 'gevangen' door gevangenis in Melsele ?!

kade rechteroever

Meer en meer worden de inwoners van Zwijndrecht en Burcht gewurgd door het alsmaar drukker wordend verkeer. Drie belangrijke verkeersassen (El 7, E34 en N70) doorkruisen Zwijndrecht en creëren steeds meer geluidshinder en luchtverontreiniging en ontnemen hen elk uitzicht. Het dossier van de sluiting van de Ring rond Antwerpen, via de Oosterweelverbinding, wordt dan ook met grote aandacht gevolgd.

" Logisch dat de inwoners van Zwijndrecht in dit dossier een duurzame oplossing eisen waarbij de gezondheid van de inwoners centraal staat.", aldus Kris Peeters, voorzitter van Ademloos2070. "In het verleden werden heel wat oplossingen uitgewerkt, waaronder het Middentracé. Dit tracé vormde de basis voor de plannen voor de Oosterweelverbinding op de Linkerscheldeoever. Spijtig genoeg bleven heel wat nadelen bestaan. Vandaag dient zich een nieuw alternatief aan, het zogenaamde Meccanotracé, dat niet alleen voor de algemene verkeersafwikkeling maar zeer zeker voor de levenskwaliteit in Zwijndrecht een duurzame oplossing lijkt te bieden."

Ademloos2070 ijvert er voor, in naam van de inwoners van Zwijndrecht, dat dit Meccanotracé een eerlijke kans krijgt van de Vlaamse overheid en dat het wordt onderzocht op zijn voor- en nadelen. Slechts wanneer dit onderzoek op een objectieve manier is gebeurd met ruime aandacht voor de levenskwaliteit van omwonenden, kan er met kennis van zaken worden gekozen door de Vlaamse regering.

"De bouwplannen van een gevangenis in Melsele (net over de grens met Zwijndrecht en pal op het uitgetekende traject van het Meccanotracé) dreigen echter dit eerlijk onderzoek te verhinderen", aldus Kris Peeters. "Toeval of een handige zet van de overheid? Ademloos2070 eist dan ook dat dit project 100 meter wordt verschoven waardoor het Meccanotracé in de toekomst nog steeds mogelijk blijft. Meer nog, we zullen niet rusten vooraleer het Meccanotracé de kans krijgt die het verdient".

Ademloos2070 voelt zich daarbij gesteund door het recente advies van de Zwijndrechtse gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), dat expliciet aan de bevoegde overheden vraagt om het onderzoeken van het Meccanotracé ernstig te nemen.

Ademloos2070 bestaat uit een groot aantal geëngageerde inwoners van Zwijndrecht, die de levenskwaliteit in Zwijndrecht willen verbeteren. Meer informatie op www.ademloos.be/2070 . Voor al uw vragen of suggesties kan u terecht op info@ademloos2070.be
 

Tags: