België riskeert opnieuw Europese miljoenenboete

kade rechteroever

Na slechte waterzuivering, nu het teveel aan fijn stof

België moet zich voor het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor zijn teveel aan fijn stof. Joke Schauvliege heeft opnieuw wat uit te leggen.

Ons land geniet de twijfelachtige eer in het gezelschap van Bulgarije te verkeren. De Europese Commissie daagde beide landen gisteren voor het Europees Hof van Justitie omdat ze de normen voor fijn stof niet halen. ‘Voor België zijn de voorbije jaren weliswaar verbeteringen vastgesteld, maar die zijn niet voldoende om het probleem op te lossen’, klonk het. ‘En de termijn voor naleving is al lang verstreken.’ De Commissie noemde drie gebieden die voor problemen blijven zorgen: de Gentse kanaalzone, de Brusselse agglomeratie en het gebied rond de haven van Roeselare. In het naburige Oostrozebeke zijn de spaanplaatfabrieken de boosdoeners.

Europa daagt België voor de rechter, maar de luchtkwaliteit is gewestelijke materie. De doorverwijzing is dus opnieuw vervelend nieuws voor de veelgeplaagde Vlaamse minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V). Maar die verdedigde zich prompt met de vaststelling dat de Commissie zich baseert op metingen van 2013. Toen werd de Europese norm in drie van de 36 Vlaamse meetstations overschreden: Borgerhout, Evergem (Gentse kanaalzone) en Roeselare. Maar in 2014 ging geen enkel Vlaams meetstation over de Europese schreef (zie kaartje). Dat gebeurde wel nog in Engis (bij Luik).

De Europese fijnstofnorm dateert van 2005 en bepaalt dat in een meetstation maximaal 35 dagen per jaar de daggrens van 50 microgram per kubieke meter mag worden overschreden. De jaarnorm ligt op 40 microgram.

De vraag is dus of ons land wel veroordeeld zal worden. De uitspraak van het Hof is bovendien niet voor morgen. Ons land heeft wellicht nog enkele jaren de tijd om aan te tonen dat de betere cijfers van 2014 geen toeval waren.

‘Het is maar de vraag of dat zal lukken’, zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. ‘2014 was een goed jaar, maar bijvoorbeeld het meetstation van Borgerhout haalde slechts nipt de norm. We moeten ook zien of de goede resultaten niet vooral te danken waren aan gunstige meteorologische omstandigheden. Daarvoor is het wachten op de analyse van Ircel.’

Maar Grietens ontkent niet dat Vlaanderen de voorbije jaren flinke stappen vooruit heeft gezet. ‘Vooral de strengere emissienormen voor wagens hebben vruchten afgeworpen.’ Vlaanderen moet volgens Grietens doorgaan met het verkeer strikter aan te pakken. ‘Daarom is de kilometerheffing voor vrachtwagens een goede zaak. We moeten in steden ook lage-emissiezones creëren. En deze rechtszaak toont nogmaals aan dat we vooral geen Uplaces moeten bouwen.’

En er is nog een reden waarom Vlaanderen best niet te zelfgenoegzaam is. De Europese normen voor fijn stof zijn niet streng. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert criteria die dubbel zo streng zijn en die worden nergens in Vlaanderen gehaald. ‘Elke Vlaming verliest nog altijd één gezond levensjaar door het teveel aan fijn stof’, zegt Grietens.

En wat als België veroordeeld wordt? Dat kan ons veel geld kosten. In 2013 werd ons land veroordeeld omdat het in gebreke bleef voor waterzuivering. De boete bedroeg 10 miljoen euro, plus een dwangsom van 4.722 euro per dag dat we in gebreke bleven. Het probleem lag toen in Wallonië.

Dominique Minten
De Standaard 19-06-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150618_01738318

 

Tags: