Dr. Depamelaere roept minister De Block op: dwing bedrijven en artsen niet langer tot dieselrijden!

kade rechteroever

BRUSSEL 23/02 - Ik betreur dat Minister Maggie De Block en huidig vicepremier Alexander De Croo, vooral in de vorige legislatuur, niet meer tegengas durfden geven tegen de hervorming van belasting op bedrijfswagens. Di Rupo en zeer verrassend toenmalig Minister Volksgezondheid Onkelinx hebben deze blind richting ongezond en vooral richting ‘pure taxlift’ uitgestuurd, kennelijk gehypnotiseerd door snel geldgewin.


Links / Bestanden

Verwante artikels

Men koppelde taksen aan aankoopprijs, leeftijd voertuig en klimaatgas CO2, maar zette Federaal in dichtbevolkt België geen enkele rem op echt gezondheid schadende (diesel)stikstoffen (NO2). Iets wat Vlaanderen overigens, met zijn vernieuwde DIV, wel kon.

Diverse kranten illustreerden deze week duidelijk hoe onze wegenkaart zomaar kan worden ingeruild voor een stikstof vervuilingskaart. Hoewel het kankeronderzoeksinstituut IARC in juni 2012 alle overheden aanmaande duidelijk op te passen met het propageren van diesel, wegens bewezen kankerverwekkend, bleef vorige Federale Regering verder ongegeneerd alle bedrijfsleiders (inbegrepen artsen) richting diesel dwingen. Wat eind 2012 resulteerde in een voor België hallucinant 97,5% diesel bedrijfswagens.

Hoe doordacht was het ook om deze jaarlijks recurrente belasting VAA (Voordeel Alle Aard) aan aankoopprijs en leeftijd voertuig te koppelen ? Dit betekent vooral een boycot van nieuwere en duurdere (doch ook gezondere) technologie (zoals hybriden, CNG, EV, waterstof) en een stimulans om met oude en vuile diesel te blijven rijden. Deze ‘pest- of jaloeziebelasting' dwong bovendien menig bedrijfsleider zijn ‘dikke', doch relatief gezonde benzine bedrijfswagen in te ruilen voor een kankerverwekkende diesel. Aan onze nieuwe Minister Volksgezondheid mede te willen pleiten voor een dringend einde van deze fiscale diesel-mania. Een Federaal verbod op diesel ware voor onze gezondheid meer doordacht !

Ook Europa focust enkel op het klimaatgas CO2 en dwingt hierdoor autoconstructeurs tot productie van een groter aandeel diesels, wegens gunstiger CO2 scores. Vooral onvolmaakte testprocedures en niet de realiteit maakt dat dieselwagens pronken met een tot dertig procent onderschatte CO2 score en verbruik. Bij de aankoop van een nieuw voertuig wordt de burger fiscaal op zowat elke gram CO2 afgerekend, maar dieselverbruik daarentegen blijft Europa blind voor zijn overmaat aan CO2.

Benzinerijders krijgen per liter zowat 20% minder koolstof, maar betalen toch 14% meer aan de pomp. Hoewel benzine af-raffinaderij eigenlijk 7% minder kost, betaalt hij door absurd overmatige taxatie versus een dieselrijder finaal 30% meer. Het valt dus niet te verwonderen dat slechts 15% van alle chauffeurs en <1% bedrijfsleiders nog bereid blijven hiervoor extra te willen betalen. Willen wij minder dieselrijders en hierdoor gezondere lucht, dan lijkt een substantiële daling van de accijnzen op benzine een Europese topprioriteit ! Ook blijft de vraag of de overheid het gebruik van nog gezondere brandstoffen, zoals CNG (aardgas) en waterstof, niet sneller zou kunnen ontplooien door fiscale stimuli voor deze niet winstgevende distributie.

Misschien kan het economische gezondheidsplaatje onze politici tot actie aanzetten. De Europese Commissie stelde nog een paar jaar terug dat luchtvervuiling tot het verlies van tientallen miljoenen werkdagen per jaar als gevolg van ziekte leidt. Met name vooral verstedelijkte gebieden hebben te lijden onder de vuile lucht van het verkeer want: meer dan 20% van de bronchitis opstoten bij kinderen en meer dan 30% bij oudere COPD patiënten vallen hieraan te wijten, alsook meer dan 30% van de hartinfarcten.

Bij de top drie steden die meest schade ondervinden voor coronaire hartziekten, COPD en astma behoort ook Brussel. Daar een recente Zwitserse studie nu ook een lijnvormig verband tussen fijn stof en diabetes, bovenop een lijnvormig verband met longkanker aantoont, dient dit kostenplaatje nogmaals naar boven toe te worden bijgesteld. Het EEA schat de totale kosten voor luchtvervuiling voor België tussen 9,7 en 23 miljard euro.

Wensen wij Europees het voortouw te nemen inzake competitiviteit, dan vormt de uitbouw van een gezondere mobiliteit de hoeksteen van een verder betaalbare gezondheidszorg en een onbenutte game changer tegen onze vergrijzingskost (ook aldus de OESO).

Lobbyisten uit Duitse en Franse dieselautoindustrie wisten jarenlang fiscale gunstmaatregelen af te dwingen. Vandaag zetten wij als arts prioritair de gezondheid van onze patiënten en onze sociale zekerheid op de agenda: minder accijnzen op benzine, een dringende herziening bedrijfswagen fiscaliteit en vooral investeren in een uitgebreidere distributie van gezonde brandstoffen (zoals CNG en waterstof) biedt zeker uitkomst.

De overheid mag allereerst ZELF UITPAKKEN met een ‘gezonde' wagenvloot en vooral ‘gezonder' openbaar vervoer. Dit zou onze steden gezonder maken, toonaangevende busindustrie (Van Hool) internationaal etaleren en de uitbouw van gezondere brandstof distributie kunnen initialiseren.

De voorzitster ERS (European Respiratory Society) stelt terecht: ‘Belgium clean up you air!'. Minister De Block kan hier alvast het voortouw nemen.

dr. Christophe Depamelaere

Christophe Depamelaere studeerde huisarts- en sportgeneeskunde aan de VUB, en voert praktijk in Wingene. In  2013 volgde hij een speciale opleiding hyperbare geneeskunde om binnen het kader van de luchtvervuiling de gasverzadigingswetten en toxiciteit van gassen te bestuderen. Hij publiceert regelmatig in kranten als De Tijd.  

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Mediquality 23-02-2015
https://www.mediquality.net/nl/web/MediQuality/-/dr-depamelaere-roept-minister-de-block-op-dwing-artsen-niet-langer-tot-dieselrijden

Tags: