Experts unaniem: “Einde van diesel nabij”

kade rechteroever

Accijnsverhogingen betekenen doodsteek dieselwagens

Veel automobilisten zullen in de komende jaren overschakelen van diesel op benzine. Daar zijn verschillende auto-experts het over eens, nu de federale regering de accijnzen op diesel vanaf november fors verhoogt. 

Dieselrijders betalen tot eind 2016 twee euro meer aan accijnzen per tankbeurt van vijftig liter. Tegen eind 2018 lopen de meerkosten op tot zeven euro. De accijnzen op benzine gaan tegen 2018 dan weer met 3,9 euro per tankbeurt naar omlaag. “Het valt te verwachten dat steeds meer particulieren zullen overschakelen op benzine”, zegt Joost Kaesemans, directeur van automobielfederatie Febiac.

Ook Eddy Van de Voorde, transporteconoom van de Universiteit Antwerpen, meent dat de consument zal overschakelen naar de benzineauto. “Door de forse accijnsverhoging op diesel valt ook het voordeel van het lagere verbruik van dieselwagens weg. Daarbij komt nog dat de dieselauto vandaag veel imagoschade lijdt, omdat Volkswagen met de uitstoot van haar dieselwagens heeft geknoeid.”

Volgens autokenners blijft diesel enkel voor bedrijfswagens nog een beetje interessant, omdat gebruikte dieselauto’s na pakweg vier jaar makkelijk kunnen worden doorverkocht aan Oost-Europa, en omdat dieselauto’s fiscaal aftrekbaar zijn vanwege een lage CO2-uitstoot.

“Maar ondanks de voordelen zullen bedrijven door die forse accijnsverhoging twee keer nadenken voor ze nog dieselauto’s aan hun personeel aanbieden”, zegt Danny Smagghe van automobielfederatie Touring.

(cwil)
Gazet van Antwerpen 13-10-2015 pag. 1

 

BBL: “Dit is een goede maatregel”

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is tevreden met de forse accijnsverhoging voor diesel. “Het klopt wel dat diesel minder CO2 uitstoot dan benzine”, zegt Mathias Bienstman, woordvoerder van de BBL. “Maar de globale uitstoot van een dieselwagen is veel groter dan die van een benzineauto. Een dieselwagen stoot gemiddeld vijf keer zoveel stikstofoxide uit dan benzine. Een grote hoeveelheid stikstofoxide is onder meer nadelig voor mensen die een aandoening hebben aan de luchtwegen, zoals astmapatiënten. Het is dus een positieve zaak dat de overheid automobilisten ertoe aanzet om over te schakelen op benzine. Op langere termijn zijn elektrische auto’s natuurlijk de oplossing voor een beter milieu.”

De transportsector Febetra is voorlopig niet onder de indruk van de accijnsverhoging op diesel. “De Belgische vrachtwagens rijden bijna allemaal op diesel, maar de voorbije accijnsverhogingen konden we altijd compenseren via de belastingen. We hebben er een goed oog op dat dit ook nu het geval zal zijn”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra.

(cwil)
Gazet van Antwerpen 13-10-2015 pag. 3

Tags: