Fijnstof doodt elke leeftijd

kade rechteroever

De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht hebben directe invloed op de totale sterfte in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM op basis van gegevens van 7 miljoen Nederlanders.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor het onderzoek gebruikgemaakt van big data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS registreerde zeven jaar lang de sterfgevallen onder zeven miljoen mensen. Daarna koppelde het die gegevens aan andere CBS-data, waaronder burgerlijke staat, woonadres, leeftijd en geslacht. Vervolgens koppelde het CBS de woonadressen van die zeven miljoen Nederlanders aan gegevens over fijnstof en stikstofdioxide.

Direct invloed

Het onderzoek toont aan dat zowel de hoeveelheid fijnstof als stikstofdioxide direct invloed heeft op de totale sterfte, en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker. De onderzoekers hebben hun vindingen gepubliceerd in het blad Environmental Health Perspectives

Niet alleen ouderen

Een belangrijke conclusie die de wetenschappers op basis van hun onderzoek kunnen trekken, is dat luchtverontreiniging niet alleen een risico vormt voor mensen ouder dan 65 jaar. Het blijkt dat er ook voor mensen onder de 65 jaar een verhoogde kans is op sterfte door luchtverontreiniging.

Onafhankelijk effect

Tot nu toe keken onderzoekers alleen naar de mate waarin fijnstof leidde tot vroegtijdige sterfte. Met deze studie is nu aangetoond dat stikstofdioxide een onafhankelijk effect op vroegtijdige sterfte heeft. In de toekomst willen zij ook onderzoek doen naar de effecten die andere omgevingsfactoren op de gezondheid hebben, zoals die van geluid en groen in de woonomgeving.

Bron: www.scientias.nl

arbo - Kennisplatform over veilig en gezond werken 18-03-2015
http://arbo-online.nl/fijnstof-doodt-elke-leeftijd/

Tags: