"Ik ben voor de overkapping van de Ring, maar lost dat het fileprobleem op?"

kade rechteroever

Ik heb met vreugde vastgesteld dat de helft van de Antwerpenaren gewonnen is voor het idee van de overkapping van de Ring. Zelfs de N-VA-kiezer is mee. Persoonlijk droom ik van een Ten Miles in het park bovenop de overkapte Ring. Ik leer hieruit dat het gezond verstand regeert.

Logisch ook, als je weet dat de driehoek Antwerpen-Gent-Rotterdam zowat de meest vervuilde regio van Europa, misschien wel ter wereld is. Een regio die op luchtkwaliteitskaarten even zwart kleurt als Shanghai in China. De gemeten hoeveelheden stikstofdioxide en fijn stof in de omgeving van de Antwerpse Ring zijn tien keer hoger dan de toegelaten Europese normen. Die topcijfers worden vooral tijdens de spitsuren gemeten: als we stilstaan in de file.

Niet verwonderlijk dus dat we door die slechte luchtkwaliteit nu al weten dat we 1,3 jaar minder lang leven, dat het aantal kinderen met allerhande allergische aandoeningen jaar na jaar toeneemt, dat we schrikbarend hoge concentraties zware metalen zoals kwik en arseen in ons bloed meten en dat het aantal kankers de komende twintig jaar zal verdubbelen. En het is niet omdat we kanker tegenwoordig beter kunnen behandelen, dat je de ziekte niet moet proberen te voorkomen.

Dus ja, ik begrijp dat het gezond verstand zegt: we gaan voor een overkapping van de Ring, want alleen zo kunnen we de luchtkwaliteit in Antwerpen verbeteren. Ik volg die redenering helemaal, maar ik heb hier toch twee bedenkingen bij.

Zo vraag ik me af of we het probleem van de luchtverontreiniging op die manier niet verplaatsen. Letterlijk gesproken. Waar precies zullen die tunnelmonden uitkomen en is op die plekken waar NO2 en fijn stof zich concentreert voldoende filtering om de periferie niet extra te belasten?

Een tweede bedenking die ik wil maken, heeft te maken met de files. Ik wil geen lans breken voor Oosterweel, Meccano of Ringland, maar ik vind wel dat er een nieuwe Ring rond Antwerpen moet komen. Een nieuwe Ring die breed genoeg is. Met breed bedoel ik niet het aantal rijstroken, maar wel breed in de zin van een diameter van minstens 50 km zodat misschien ook ineens de as Antwerpen-Brussel wordt omzeild. Zo blijft het transitvrachtverkeer weg van deze verkeersader, zijn er minder files op de Ring in Antwerpen en zelfs in Brussel, en zal er minder fijn stof en luchtvervuiling naar de onmiddellijke periferie worden geblazen omdat het verkeer dus wordt opengetrokken.

Nochtans dringt een echte oplossing zich meer en meer op, want ja, het wordt erger en erger. Elke dag worden onze snelwegen urenlang gegijzeld door files, tot meer dan 250 km, de afstand van Oostende tot Virton. België is één transitzone. De helft van het verkeer op de weg zijn buitenlandse vrachtwagens. Door een bredere Ring zullen die vrachtwagens wegblijven van de stadstoegangswegen. 

En als de overheid er ook nog eens in zou slagen bij de burger af te dwingen dat kinderen met de fiets naar school gaan of worden gebracht, via fietsostrades bijvoorbeeld, zou dat ook helpen. De kostprijs van het hele plan kan bovendien worden gedrukt door een vervuilersheffing in te voeren per direct aan alle transitters. Wij moeten toch ook allemaal betalen op de snelwegen in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië?

Sportarts Chris Goossens (Kapellen)
Gazet van Antwerpen 10-10-2015 pag. 31

Tags: