Let op luchtvervuiling bij strijd tegen astma symptomen

kade rechteroever

BRUSSEL 22/10 - Een 38-jarige vrouwelijke hoogleraar die elke dag naar haar werk fietste bleek op weekdagen meer uitgesproken astmasymptomen te hebben halverwege de ochtend en de vroege namiddag, terwijl in het weekend een opmerkelijke verbetering optrad. Dit leverde een interessante casus op.

Haar arts vermoedde dat de luchtvervuiling op haar traject de astmasymptomen uitlokte en stippelde voor haar een nieuwe route uit, verder van de grote verkeerswegen gelegen. Binnen een maand waren de piepende ademhaling en de andere symptomen drastisch afgenomen, volgens de auteurs die hierover een case review uitvoerden.

"Men vermoedt al lang dat het vermijden van luchtvervuiling een goed idee is voor mensen met astma," zegt hoofdauteur Dr. Chris Carlsten van het Vancouver General Hospital in British Columbia.

"Maar het is niet duidelijk of mensen met astma een groter risico lopen door luchtvervuiling dan mensen zonder astma. En we weten ook niet precies vanaf welk niveau van vervuiling we een strikte vermijding moeten aanraden."

Er zijn genoeg bewijzen dat luchtvervuiling bestaand astma verergert, schrijven Carlsten en zijn collega's in Annals of Allergy, Asthma and Immunology online op 16 augustus. En er zijn ook toenemende aanwijzingen dat blootstelling aan luchtvervuiling nieuwe gevallen van astma kan doen ontstaan, zeggen de onderzoekers.

Naar schatting wonen 120 miljoen mensen in de VS in gebieden waar de luchtvervuiling regelmatig de niveaus overschrijdt die we als veilig beschouwen, merken zij op.

De patiënte had geen last gehad van astmasymptomen sinds haar kindertijd, maar ze was net verhuisd van een landelijke naar een stedelijke omgeving. Haar verplaatsing per fiets leidde haar nu langs straten met veel verkeer. Zoals haar arts haar voorgeschreven had, gebruikte ze een peak flow meter om een maand lang de FEV1 te meten, vier keer per dag. Op basis daarvan viel te berekenen dat ze meer dan 500 liter per minuut haalde in het weekend en in de vroege ochtend, terwijl dat rond het middaguur op weekdagen nog maar 400 l/min was, waarbij ze ook een piepende ademhaling vaststelde.

Haar dokter bestudeerde haar dagelijkse fietsroute. Daarvan bleek 70% zich op minder dan 300 meter van een grote weg te bevinden. Hij hielp haar een nieuwe route uit te stippelen, waar ze slechts 15% van de tijd in de nabijheid van druk verkeer zou fietsen. Tijdens de maand die daarop volgde meldde ze veel minder last van piepende ademhaling, volgens de case review.

"Heel wat gegevens tonen dat ziekenhuisopnames voor respiratoire aandoeningen een stijgende tendens vertonen tijdens periodes van sterke luchtvervuiling," zegt Michael Jerrett, hoogleraar en voorzitter van Environmental Health Sciences aan de School of Public Health van de Universiteit van Californië, Berkeley, die niet betrokken was bij de casus.

"Wat nieuw is aan deze casus is dat de arts hier in staat was om een boodschap van gemeenschappelijk nut om te zetten naar een concrete aanpassing voor een individuele patiënt," verklaart Jerrett. De vervuiling kan een stuk hoger liggen op plaatsen waar veel verkeer voorbij komt, en je longen zijn bijzonder kwetsbaar als je fietst of op een andere wijze een inspanning levert, omdat je meer lucht inademt, zegt hij.

Iedereen die actief pendelt moet proberen om grote uitvalswegen en snelwegen te vermijden, zegt hij. Herhaalde blootstelling aan luchtverontreiniging kan astma, hart- en vaatziekten en chronische obstructieve longziekte uitlokken.

"Eén ritje per fiets zal allicht geen invloed hebben op de gezondheid, maar wie herhaaldelijk dezelfde drukke route volgt heeft een redelijke kans dat hij een nadelig effect gaat ervaren," zegt Jerrett. "Vandaag meten de meeste stedelijke gebieden regelmatig de niveaus van luchtvervuiling en die informatie is vrij vlot te raadplegen op internet of in de krant," zegt Carlsten. "Maar we moeten wel bedenken dat deze gegevens meestal een gemiddelde weergeven voor een vrij groot geografisch gebied. We weten dat er binnen dergelijke grote gebieden micro-omgevingen met uiteenlopende niveaus van vervuiling voorkomen."

Een landelijk gebied heeft andere bronnen van vervuiling dan een stedelijke omgeving, maar het basisprincipe blijft hetzelfde: voor de gezondheid van de luchtwegen moet men de ergste vervuiling trachten te vermijden, zegt hij.

Een huisarts heeft allicht niet zo vlot toegang tot die informatie over vervuiling op lokaal niveau, merkt Jerrett daarbij op. Afgezien van het vermijden van luchtvervuiling kunnen mensen met of zonder astma best zorgen voor een goede cardiovasculaire conditie, een gezonde voeding en het naleven van andere beproefde adviezen voor een gezonde leefstijl, zegt Carlsten.

"Deze fundamentele raadgevingen worden helaas nog te vaak over het hoofd gezien wanneer we – overigens terecht – op de gevaren binnen onze leefomgeving wijzen," zeg hij.
 
Kathryn Doyle
 

Reactie:

Nergens in het Westen valt een hogere luchtvervuiling te vinden als in Vlaanderen, maar vooral nergens minder politiek initiatief om de gezondheidsschade enigszins in te perken:

- deze week publiceerde De Standaard dat 1/4 v.d. CO2 en 1/3 v.d. meest significante luchtpollutie (PM 2,5) door doorgaand vrachtvervoer wordt gegenereerd. Welke politieke actie ? Ringverbreding te Brussel, ringuitbreiding te Antwerpen met een tracé dat de gezondheidsschade op de spits drijft door passage tot tegen de stad (BAM-tracé) en waarbij gezondere initiatieven (Meccano weg van de stad en een overkapping met Ringland) politiek worden geneutraliseerd

- begin september publiceerde het TNO de studie dat dieselwagens in reële rijomstandigheden tot 6x meer vervuilen als geclaimd en toegelaten. Een logisch gevolg in Vlaanderen zou dan ook een onmiddellijke aanpassing van brandstofaccijnzen en belastingsaftrek moeten zijn, waarbij niet meer 'fiscaal' tot dieselrijden wordt gedwongen.

- op heden zijn quasi geen CNG/LNG pompen beschikbaar. Het loont voorlopig niet voor individuele pomphouders hier zwaar in te investeren, omwille van een onvoldoende wagenvloot op CNG. Het is dan ook een taak van de Vlaamse & Federale overheid om fiscale incentives voor te voorzien voor diegenen die hierin willen investeren. Zowel het klimaat (tot -30% CO2) als onze volksgezondheid (tot -85% fijn stof) zou hiermee zijn gebaat.

De grootste besparing in de Belgische gezondheidszorg ? Het vandaag indijken van buitensporige luchtpollutie, om morgen buitensporige vergrijzingskost en ondermaatse medische zorg te mijden.

Google: 'Betaalbare benzine als turbo tegen een onbetaalbare gezondheidszorg'.
Dr. Christophe Depamelaere

Mediquality 22-10-2014
https://www.mediquality.net/web/MediQuality/-/penser-a-la-pollution-pour-limiter-la-symptomatologie-asthmatique-etude-d-un-cas?rms=s

Tags: