Nieuwe website 'voor gezonde longen'

kade rechteroever

De European Respiratory Society (ERS) en de European Lung Foundation (ELF) hebben een informatieve website boven de doopvont gehouden: 'Healthy Lungs for Life'. Het initiatief wil mensen bewust maken rond ademhalingsziekten, aan preventie tegen longziekten doen en kennis over long- en ademhalingsaandoeningen verspreiden.

 

De website geeft dan ook veel informatie over longaandoeningen, zoals astma, longziekten, longkanker en COPD. Maar in 2014 richt de site haar aandacht vooral op de kennis rond en het impact van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van de longen. Ook wordt aan bewustmaking gedaan rond maatregelen die iedereen kan nemen om zijn of haar longen te beschermen tegen slechte luchtkwaliteit.

'Healthy Lungs for Life' richt zich tot de ruime bevolking en patiënten, maar ook tot artsen en verzorgers. Er is dan ook heel wat studiemateriaal op de website terug te vinden, waaronder statistieken en het rapport over de Europese longgezondheid.

U kan op de website 'Healthy Lungs for Life' terecht via deze link.

P.D.C.

Reacties
Door Christophe Depamelaere op 23/06/2014 - 17h46
Zeer spijtig dat dit wetenschappelijk rapport te weinig differentieert tussen types verbrandingsmotor. Het moge duidelijk zijn dat zowel alle Europese en Federale wetgeving focust op zuinigheid en in concreto CO2 plafonds/emissies.

Afgaande op onvolmaakte en weinig realiteitsgetrouwe NEDC (New European Driving Cycle)rapporten komt diesel steevast als de minst CO2 spuiende wagen op het voorplan. Realiteitsgetrouwe testcycli, alsook gebruikersbonden tonen veel minder gunstige CO2 en verbruikscijfers: afwijkingen tot 30% gunstiger als de reële uitstoot zijn geen uitzondering. Toch gedoogt Europa dat autoproducenten tot op vandaag met misleidende advertenties autokopers kunnen laten uitschijnen dat zij 'het milieu' zullen redden door een 'zuinige dieselwagen' aan te kopen. Bovendien stimuleert de Federale overheid deze gang van zaken met tal van fiscaal aberrante incentives die de aankoop van een diesel faciliteren. Tenslotte wordt iedere gereden km voor de dieselrijder nogmaals met 50% minder accijnzen op de brandstof (als benzine) ten onrechte beloond ...

Het enige voordeel dat dieselwagens tot op heden konden claimen was een zogenaamd 'klimaatvoordeel' samenhangend met een zogenaamd lagere uitstoot van broeikasgas CO2. Echter, hierbij gaat men totaal voorbij aan de enorme klimaatschade door het dieselroet, het zogenaamde Black Carbon. Dit interfereert met wolkenvorming, absorbeert zonlicht in de atmosfeer (wat opwarmend werkt) en vermindert de reflectie van ijskappen op het poolijs (door afzetting absorberende zwarte partikels). Niets hiervan te merken op alle autoadvertenties ... wel des te meer op het klimaat zelf ...

Het enorme nadeel van dieseltechnologie echter is dat wonen in zowel alle grootsteden, dorpskernen als langs diverse invalswegen zeer ongezond geworden is. Dieseluitstoot is ongeveer 20x zoveel kankerverwekkend als benzine uitstoot. In toto genereert diesel ook een veelvoud van fijn stof uitstoot van benzinewagens. Echter, hiervan is niets terug te vinden in Europese, noch Federale regelgeving en allerminst in fiscale maatregelen die de vervuiling zouden moeten helpen reduceren.


Er staat ons dan ook als medici een zeer zware taak te wachten te ijveren bij diverse politieke instanties om de manke 'klimaatfocus' in te ruilen voor doelgerichte 'gezondheidsfocus'. Op heden beschermt niets of niemand onze kinderen/ouderen/sporters levend in verkeersintensieve regio's in België. In een dichtbevolkte regio en bovendien logistieke draaischijf vol dieseltrucks is wat meer 'medische' en 'politieke' aandacht voor dit probleem meer dan ooit op zijn plaats.

Dr. Christophe Depamelaere Huisarts en sportarts

Artsenkrant 23-06-2014
http://www.artsenkrant.com/actualiteit/belgie/nieuwe-website-voor-gezonde-longen
 

Tags: